Začátek připomínkování: 19.9.2011

Konec připomínkování: 18.10.2011

Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Čadský, Odbor dopravy