Správní obvod:
Pražský obvod:
Obor:
Obor Fyzická osoba Právnická osoba Celkem
alergologie a klinická imunologie 11 5 16
anesteziologie a resuscitace 32 8 40
angiologie 6 1 7
audiologie a foniatrie 2 0 2
dentální hygiena 0 2 2
dermatovenerologie 23 9 32
dětská a dorostová psychiatrie 1 1 2
dětská gynekologie 2 1 3
dětská chirurgie 1 0 1
dětská kardiologie 1 0 1
dětská nefrologie 1 0 1
dětská neurologie 1 1 2
dětské lékařství 2 5 7
diabetologie 8 8 16
domácí zdravotní péče 4 7 11
dopravní zdravotnická služba 1 4 5
endokrinologie 5 2 7
ergoterapeut 0 1 1
fyzioterapie 22 20 42
gastroenterologie 3 2 5
geriatrie 2 2 4
gynekologie a porodnictví 37 20 57
hematologie a transfúzní lékařství 3 3 6
hrudní chirurgie 1 0 1
hygiena a epidemiologie 0 2 2
chirurgie 23 7 30
infekční lékařství 2 1 3
kardiologie 14 9 23
klinická biochemie 1 11 12
klinická farmakologie 0 1 1
klinická logopedie 13 5 18
klinická onkologie 1 2 3
klinická psychologie 18 14 32
kojenecké ústavy, dětské domovy a jesle, pečující o všestranný rozvoj dětí ve věku do tří let 0 2 2
korektivní dermatologie 1 1 2
laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví 1 28 29
léčebna dlouhodobě nemocných 0 1 1
lékařská genetika 0 3 3
lékařská mikrobiologie 0 3 3
lékařská služba první pomoci - praktické lékařství pro děti a dorost 0 2 2
lékařská služba první pomoci - praktické lékařství pro dospělé 0 2 2
lůžková péče 0 6 6
návykové nemoci 0 1 1
nefrologie 1 1 2
neurochirurgie 3 0 3
neurologie 16 13 29
oftalmologie 16 18 34
optometrie 0 2 2
orální a maxilofaciální chirurgie 1 0 1
ortodoncie 8 4 12
ortopedie 15 14 29
otorinolaryngologie 16 4 20
patologická anatomie 0 1 1
plastická chirurgie 18 4 22
pneumologie a ftizeologie 3 1 4
porodní asistentka 2 0 2
pracovní lékařství 3 6 9
praktické lékařství pro děti a dorost 70 9 79
psychiatrie 28 17 45
radiologie a zobrazovací metody 4 8 12
rehabilitační a fyzikální medicína 7 8 15
revmatologie 3 4 7
sexuologie 3 2 5
soudní lékařství 0 1 1
tělovýchovné lékařství 1 4 5
úrazová chirurgie (traumatologie) 0 2 2
urgentní medicína 1 0 1
urologie 6 7 13
veřejné lékárenství 27 69 96
vnitřní lékařství 43 26 69
všeobecná sestra 8 5 13
všeobecné praktické lékařství 105 43 148
výdejna prostředků zdravotnické techniky 2 5 7
zdravotnická záchranná služba (ZZS) RZP + RLP 0 1 1
zdravotní laborant 1 0 1
zubní lékařství 147 23 170
zubní technik 44 5 49