Příloha č.1 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2005 Sb. hl. m. Prahy

Náležitosti „Prohlášení plátce poplatku“

(bytové domy, rodinné domy):

 

A.  Údaje o plátci

Jméno a příjmení / název ; datum narození / IČ ; telefon ; fax; e-mail

Adresa / sídlo: ulice; číslo popisné; číslo orientační; obec; PSČ

 

B.  Údaje o nemovitosti (bytový dům, rodinný dům, rekreační stavba, jiné)

Ulice; číslo orientační; číslo popisné; územní obvod

 

C.  Výše poplatku

Počet sběrných nádob pro nemovitost dle bodu B. tohoto Prohlášení - Plátce vyplní počet sběrných nádob určené velikosti (objemu) a frekvenci odvozu:

 

Objem sběrné nádoby (v litrech)

Frekvence obsluhy sběrných nádob

1 x 14 dní

1 x týdně

2 x týdně

3 x týdně

4 x týdně

5 x týdně

6 x týdně

70

 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

 

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

240

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

660

 

 

 

 

 

 

 

1100

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: …………………..

………………………………
        Podpis  plátce
           (razítko)

 

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2005 Sb. hl. m. Prahy

Poplatek za komunální odpad

(dle § 3 odst. 1)

Poplatek v Kč za měsíc – dle návrhu vyhlášky

četnost obsluhy

1x za

1x za

2x za

3x za

4x za

5x za

6x za

2 týdny

týden

týden

týden

Týden

týden

týden

70 l

86

153

287

421

555

689

823

80 l

87

154

283

422

555

689

823

110 l

103

186

349

513

675

831

1005

120 l

102

186

335

504

679

802

955

240 l

163

303

586

829

1101

1285

1593

360 l

234

427

792

1156

1536

1908

2281

660 l

425

768

1454

2140

2825

3511

4197

1100 l

592

1068

2001

2952

3892

4550

5737