Příl.1

1. "Osada Buďánka" v městské části Praha 5 Rozsah památkové zóny je vymezen hranicí, která v severní části prochází ul. Nad Zámečnicí až k ul. Plzeňská a dále pokračuje rozmezím pozemků č. parc. 4829 a 4567, 4829 a 4566, 4829 a 4565, 4829 a 4564, 4829 a 4562, 4829 a 4560, 4829 a 4559, 4829 a 4558, 4558 a 4557, 4546 a 4509, 4509 a 4547, 4547 a 4824, 4824 a 4518, 4518 a 4515, 4518 a 4466, 4466 a 4464, 4464 a 4465 a zpět k výchozímu bodu hranice v ul. Nad Zámečnicí.

2. Vilová kolonie "Ořechovka" v městské části Praha 6 Rozsah památkové zóny je vymezen hranicí, která na jižní straně prochází ul. Střešovickou,pak ul. Pionýrů do ul.Pevnostní. Severně pokračuje hranice po stávající železniční trati, rozmezím pozemků č. parc. 1485 a 4292, 4292 a 2133, 4292 a 1487, 4292 a 2126, 4292 a 2127, 4292 a 1908, 4292 a 1905, 4292 a 2123, 4292 a 1936, 4292 a 2119, 4292 a 1939. Dále hranice prochází ul. V podchodu (č. parc. 2121), ul. V průhledu (č. parc. 2114, 2115) a zpět k výchozímu bodu hranice v ul. Střešovické.

3. "Osada Rybáře" v městské části Praha 7 Rozsah památkové zóny je vymezen hranicí, která na jižní straně navazuje na památkově chráněný areál Trojského zámku a pokračuje dále rozmezím pozemků č. parc. 1680 a 1681, 1460 a 243, 1460 a 247, 1460 a 1682, 1682 a 262, 263 a 259, 259 a 284, 284 a 257, 257 a 237, 237 a 257, 237 a 231. Dále hranice přechází do ul. Trojská, která vede západním směrem, zahrnuje objekty čp. 32 a čp. 30, navazuje na areál Trojského zámku a vede po jeho hranici na rozmezí pozemků č. parc. 7 a 26, 7 a 24, 7 a 25, 7 a 1680 a zpět k výchozímu bodu hranice.

4. "Staré Ďáblice" v městské části Praha-Ďáblice Rozsah památkové zóny je vymezen hranicí, která v západní části prochází rozmezím pozemků č. parc. 9 a 12/1, 11 a 12/1, 11 a 12/2, 45 a 12/2, 49 a 12/2, 51 a 56, 55 a 56, 55 a 58, 59 a 58, 60 a 58. Dále hranice pokračuje ul. Na Štemberku, ul. V uličce, ul. Ďáblickou, zahrnuje objekt čp. 53 a za objektem čp. 62 pokračuje hranice západním směrem rozmezím pozemků č. parc. 1595 a 1597, 1593 a 1597, 1591 a 1597, 1591 a 1590, 1591 a 1580, 1591 a 12/1 zpět k výchozímu bodu hranice.

5. "Kralovice" v městské části Praha-Kralovice Rozsah památkové zóny je vymezen hranicí, která na severu území prochází rozmezím pozemků č. parc. 460 a 466, 460 a 626/1, 626/1 a 626/4, 626/1 a 630, 630 a 663, 630 a 832, 832 a 911/1, 852/1 a 911/2 a 852/3, 911/2 a 939, 868 a 142/1, 61/1 a 58/1, 58/1 a 57/3, 58/1 a 49/1, 58/1 a 48/1. Dále hranice pokračuje mostem přes potok Rokytku, cestou na pozemku č. parc. 242/14, přetíná silnici K Nedvězí a pokračuje rozmezím pozemků č. parc. 32/1 a 357/2, 32/1 a 357/4. Dále hranice přetíná silnici K Uhříněvsi a pokračuje rozmezím pozemků č. parc. 31/7 a 36/1, 31/3 a 30/1, 30/1 a 30/2, 23 a 22, 22 a 15/1, 22 a 18. 11/1 a 11/2, 10/1 a 10/2, 391/5 a 404, 404 a 391/6, 404 a 391/4, 404 a 883, 404 a 403/1, 404 a 408. 404 a 406, 417/1 a 417/3, 417/3 a 417/2, 439/1 a 438/4, 438/1 a 440/1 a 437/2, 440/1 a 438/3, 438/3 a 444, 458 a 446/1, 458 a 453/1, 458 a 470/1, 459 a 469/13, 459 a 469/11, 459 a 469/10, 459 a 468/2, 467/1 a 460 a zpět k výchozímu bodu hranice.