Vyhl.c.12_pril.2.P1-P7

Příloha č.2 Praha 1 – Praha 7.

.

.

.

Věci svěřené z vlastnictví hlavního města Prahy městským částem dle čl. 13 této vyhlášky

Katastrální území

Parc. číslo

Výměra (m2)

Č.pop.

Movitý majetek (Kč)

Odstavec: 01) Praha 1.

Hradčany

691

82

.

0

Hradčany

692

3153

.

0

Hradčany

702

44

.

0

Hradčany

703

2647

.

0

Hradčany

705/1

941

.

0

včetně staveb bez č. pop. na výše uvedených pozemcích v k. ú. Hradčany (chodníky, schodiště, opěrné zdi a drobná architektura)

Hradčany

.

0

206

0

Malá Strana

134

47

.

0

Malá Strana

135

50

.

0

Malá Strana

136

50

.

0

Malá Strana

137/2

19966

.

0

Malá Strana

137/3

598

.

0

Malá Strana

148

1722

.

0

Malá Strana

298

3770

.

0

Malá Strana

651/1

1118

.

0

Malá Strana

702/1

6495

.

0

Malá Strana

710/1

3922

.

0

Malá Strana

778/1

3418

.

0

Malá Strana

779

3523

.

0

Malá Strana

780

12216

.

0

Malá Strana

781

114

.

0

Malá Strana

782

1004

.

0

Malá Strana

788

456

134

0

Malá Strana

790

3521

.

0

Malá Strana

791

627

.

0

včetně staveb bez č. pop. na výše uvedených pozemcích v k. ú. Malá Strana (chodníky, schodiště, opěrné zdi a drobná architektura)

Malá Strana

266

278

478

.

Malá Strana

642

2801

.

0

Malá Strana

735

152

94

0

Nové Město

2/10

705

.

0

Nové Město

2/11

394

.

0

Nové Město

2/12

39

.

0

Nové Město

2/2

80

.

0

Nové Město

2313/11

614

.

0

Nové Město

2313/14

8240

.

0

Nové Město

2317/2

196

.

0

Nové Město

2317/3

623

.

0

Nové Město

2317/4

98

.

0

Nové Město

2317/5

75

.

0

Nové Město

2317/6

62

.

0

Nové Město

2317/7

553

.

0

Nové Město

2317/8

616

.

0

Nové Město

2318/1

5868

.

0

Nové Město

2318/7

502

.

0

Nové Město

2318/8

2920

.

0

Nové Město

2360/2

2383

.

0

Nové Město

2360/4

2495

.

0

Nové Město

2360/6

615

.

0

Nové Město

2523/10

218

.

0

Nové Město

2523/2

7437

.

0

Nové Město

2523/7

935

.

0

Nové Město

2523/8

286

.

0

Nové Město

2523/9

420

.

0

Nové Město

661/1

1015

.

0

Nové Město

665

5724

.

0

Nové Město

666

460

.

0

Nové Město

667

42

.

0

Nové Město

668

9

.

0

včetně staveb bez č. pop. na výše uvedených pozemcích v k. ú. Nové Město (chodníky, schodiště, opěrné zdi a drobná architektura)

Nové Město

135

1506

1283

0

Nové Město

148

798

1628

.

Nové Město

2060

1247

700

0

Nové Město

2086

888

617

0

Nové Město

2103

403

600

.

Nové Město

2252

463

1592

.

Nové Město

2285

629

594

.

Nové Město

2407

14635

.

0

Nové Město

529

236

876

.

Nové Město

56

914

917

0

Nové Město

66

781

938

0

Nové Město

822

1446

116

0

Nové Město

823

472

1987

0

Nové Město

987

901

1508

.

Staré Město

1148

3327

.

0

Staré Město

168

558

.

0

Staré Město

274

16675

.

0

včetně staveb bez č. pop. na výše uvedených pozemcích v k. ú. Staré Město (chodníky, schodiště, opěrné zdi a drobná architektura) a gotické kašny na pozemku parc. č. 1148 v k. ú. Staré Město

Staré Město

135

853

221

0

Staré Město

282

326

1019

.

Katastrální území

Parc. číslo

Výměra (m2)

Č.pop.

Movitý majetek (Kč)

Odstavec: 02) Praha 2.

Nové Město

1165/2

1648

2069

.

Nové Město

1574/1

462

436

.

Nové Město

2417/1

3102

.

0

včetně staveb na výše uvedených pozemcích (chodníky, asfaltové plochy, stavba WC na pozemku parc. č. 2417/1 v k. ú. Nové Město)

Nové Město

1219

187

.

.

Nové Město

1220

106

.

.

Nové Město

1221

12

.

.

Nové Město

1222/1

423

.

.

Nové Město

1222/3

152

.

.

Nové Město

1223

334

.

.

Nové Město

1224

86

.

.

Nové Město

1225

217

.

.

Nové Město

1226

323

.

.

Nové Město

1388

2866

.

.

Nové Město

1389

1452

.

.

Nové Město

1447/1

2462

.

.

Nové Město

1447/2

1845

.

.

Nové Město

1447/4

1078

.

.

Nové Město

1447/5

1218

.

.

Nové Město

2434/2

211

.

.

Nové Město

2437

372

.

.

Nové Město

2439

6451

.

.

Nové Město

2463/1

1583

.

.

Nové Město

2463/3

1075

.

.

Nové Město

2469/2

561

.

.

Nové Město

2480/1

208

.

.

Nové Město

2480/2

269

.

.

Nové Město

2480/3

600

.

.

Nové Město

2480/4

453

.

.

Nové Město

2480/5

240

.

.

Nové Město

2480/6

92

.

.

včetně staveb na výše uvedených pozemcích (terénní a sadové úpravy, drobná architektura)

Nové Město

2418/1

16758

.

0

Nové Město

2419/1

17721

.

0

Nové Město

2444/2

104

.

0

Nové Město

768

115

1

0

Nusle

1493

4910

.

0

Nusle

1495

8364

.

0

Nusle

3052

3457

.

0

Nusle

3054

7096

.

0

Nusle

3061

1507

.

0

Vinohrady

1025/1

15803

.

0

včetně staveb (chodníků)

Vinohrady

1025/3

172

.

0

Vinohrady

1366

10309

.

0

Vinohrady

1367

835

.

0

Vinohrady

1368

6655

.

0

včetně staveb (opěrných zdí a schodiště)

Vinohrady

1369

75

.

0

Vinohrady

1375/1

2538

.

0

Vinohrady

1376

951

58

0

Vinohrady

1377

1480

.

0

Vinohrady

1493

214

435

.

Vinohrady

1494

176

.

.

Vinohrady

1843

6096

.

0

Vinohrady

1928

1957

1200

.

Vinohrady

2256

2419

.

.

Vinohrady

2279

72

.

0

včetně staveb na pozemku parc. č. 2279 v k. ú. Vinohrady (vyhlídkový pavilon)

Vinohrady

1349/3

1229

.

.

Vinohrady

1360

391

.

.

Vinohrady

1361

11199

.

.

Vinohrady

1362

2181

.

.

Vinohrady

1364

14959

.

.

Vinohrady

1365

858

.

.

Vinohrady

1370

12392

.

.

Vinohrady

1371

1337

.

.

Vinohrady

1372

15247

.

.

Vinohrady

1373

13

.

.

Vinohrady

1374

955

.

.

Vinohrady

1375/2

2045

.

.

Vinohrady

1380

16106

.

.

Vinohrady

1381

276

.

.

Vinohrady

1383/1

1663

.

.

Vinohrady

1383/2

526

.

.

Vinohrady

1385/2

15

.

.

Vinohrady

1934/1

23225

.

.

Vinohrady

1934/47

41

.

.

Vinohrady

4079/2

90

.

.

Vinohrady

4079/4

1531

.

.

včetně staveb na výše uvedených pozemcích (arkády na pozemku parc. č. 1364, Neptunova jeskyně na pozemku parc. č. 1372, stavba bez č. pop. na pozemku parc. č. 1383/2 - vše v Havlíčkových sadech, stavba bez č. pop. - sociální zařízení pro MŠ na pozemku parč. č. 1934/4 - Čechovy sady, stavba bez č. pop. na pozemku parc. č. 2281/1 - Riegrovy sady, stavba veřejných WC na pozemku parc. č. 4079/2 nám. Míru, dále terénní a sadové úpravy, drobná architektura)

Vinohrady

2281/1

107992

.

0

Vinohrady

2281/10

223

.

0

Vinohrady

2281/11

878

.

0

Vinohrady

2283/2

1877

.

0

Vinohrady

2814

4139

.

0

Vinohrady

2817/1

5552

.

0

Vinohrady

2819/1

6368

.

0

Vinohrady

2819/2

222

2508

0

Vinohrady

4079/12

1834

.

0

Vinohrady

4079/3

1106

.

0

Vinohrady

4079/6

6974

.

0

Vinohrady

4201

698

.

0

Vinohrady

4350

402

.

0

.

.

0

.

10598000

Katastrální území

Parc. číslo

Výměra (m2)

Č.pop.

Movitý majetek (Kč)

Odstavec: 03) Praha 3.

Vinohrady

2638/1

1150

.

0

Vinohrady

2792

376

1487

.

Vinohrady

4275/11

502

.

0

Vinohrady

4275/12

245

.

0

Vinohrady

4275/13

116

.

0

Vinohrady

4275/15

67

.

0

Vinohrady

4275/4

15086

.

0

Vinohrady

4275/5

2356

.

0

Vinohrady

4275/9

566

.

0

Vinohrady

4325/2

312

.

0

Žižkov

1308/2

1694

.

0

Žižkov

14/2

847

.

0

Žižkov

1449

6199

.

0

Žižkov

1746/2

1174

.

.

Žižkov

175/2

2362

.

0

Žižkov

1764/1

426

.

0

Žižkov

1764/4

389

.

0

Žižkov

1778/1

16

.

0

Žižkov

1778/2

24

.

0

Žižkov

1780/1

52172

.

0

Žižkov

1780/8

136

.

0

Žižkov

1780/9

30

.

.

Žižkov

1793/1

869

.

0

Žižkov

1793/2

379

.

0

Žižkov

1793/4

7

.

0

Žižkov

1795/1

182

.

0

Žižkov

1799

48

.

0

Žižkov

1800/1

8

.

0

Žižkov

1800/2

36

.

0

Žižkov

1966

4353

.

0

Žižkov

2183/69

1344

.

0

Žižkov

2207

858

.

0

Žižkov

2208

451

.

0

Žižkov

2639/101

285

2595

2960000

Žižkov

2764/1

1422

.

0

Žižkov

2772

406

.

0

Žižkov

2779

747

.

0

Žižkov

2780

631

.

0

Žižkov

2799/1

1018

.

0

Žižkov

2799/11

276

.

0

Žižkov

2799/12

102

.

0

Žižkov

2799/13

151

.

0

Žižkov

2799/14

515

.

0

Žižkov

2799/16

135

.

0

Žižkov

2799/17

44

.

0

Žižkov

2799/18

291

.

0

Žižkov

2799/3

418

.

0

Žižkov

2799/5

406

.

0

Žižkov

2799/7

126

.

0

Žižkov

2799/9

121

.

0

Žižkov

2922/1

8756

.

0

Žižkov

2922/13

2049

.

0

Žižkov

2922/15

700

.

0

Žižkov

2922/18

2384

.

0

Žižkov

2922/20

1593

.

0

Žižkov

2922/22

1300

.

0

Žižkov

2922/26

535

.

0

Žižkov

2922/27

623

.

0

Žižkov

2922/29

1394

.

0

Žižkov

2922/31

277

.

0

Žižkov

2922/34

902

.

0

Žižkov

2922/37

653

.

0

Žižkov

2922/50

545

.

0

Žižkov

2922/51

643

.

0

Žižkov

2922/54

738

.

0

Žižkov

2922/57

1262

.

0

Žižkov

2922/58

1605

.

0

Žižkov

2931/102

142

.

0

Žižkov

2931/132

886

.

0

Žižkov

2931/133

65

.

0

Žižkov

2931/135

7015

.

0

Žižkov

2931/137

262

.

0

Žižkov

2931/138

233

.

0

Žižkov

2931/141

258

.

0

Žižkov

2931/149

15623

.

0

Žižkov

2931/152

8087

.

0

Žižkov

2931/174

1379

.

0

Žižkov

2931/179

1449

.

0

Žižkov

2931/18

184

.

0

Žižkov

2931/184

1137

.

0

Žižkov

2931/186

89

.

0

Žižkov

2931/190

55

.

0

Žižkov

2931/194

125

.

0

Žižkov

2931/198

133

.

0

Žižkov

2931/203

127

.

0

Žižkov

2931/206

94

.

0

Žižkov

2931/210

78

.

0

Žižkov

2931/214

84

.

0

Žižkov

2931/221

93

.

0

Žižkov

2931/226

136

.

0

Žižkov

2931/229

128

.

0

Žižkov

2931/24

80

.

0

Žižkov

2931/4

88

.

0

Žižkov

2931/46

84

.

0

Žižkov

2931/57

82

.

0

Žižkov

2931/62

143

.

0

Žižkov

2931/66

146

.

0

Žižkov

2931/79

127

.

0

Žižkov

2931/8

133

.

0

Žižkov

2931/87

88

.

0

Žižkov

2931/88

82

.

0

Žižkov

2931/93

81

.

0

Žižkov

3519

182

.

.

Žižkov

3520

235

.

.

Žižkov

3526

290

.

.

Žižkov

3528

307

.

.

Žižkov

3530

274

.

.

Žižkov

3549/1

1969

.

0

Žižkov

3566/1

54963

.

0

Žižkov

3627/2 b

75

.

.

Žižkov

3627/2 c

710

.

.

Žižkov

3627/2 d

1703

.

.

Žižkov

395/2

559

899

0

Žižkov

3990 h

6

.

.

Žižkov

4042/2

714

87

242000

Žižkov

4131

718

.

0

Žižkov

4152

41

.

0

Žižkov

4187/1

676

.

.

Žižkov

4187/3

1044

2697

.

Žižkov

4223/5

1931

.

0

Žižkov

4223/6

2747

.

.

Žižkov

4223/7

40

.

.

Žižkov

4230/1

60

.

.

Žižkov

4267

54

.

.

Žižkov

4268/8

756

.

0

Žižkov

4268/9

1682

2666

0

Žižkov

4273/1

1200

.

0

Žižkov

4298/10

841

.

.

Žižkov

4298/11

1203

.

.

Žižkov

4298/12

1151

.

.

Žižkov

4298/13

2225

.

.

Žižkov

4298/3

1813

.

.

Žižkov

4298/6

403

.

.

Žižkov

4298/8

302

.

.

Žižkov

4298/9

758

.

.

Žižkov

4326/1

105

.

.

Žižkov

4327/1

297

.

.

Žižkov

4332/1

2040

.

0

Žižkov

4333/2

86

.

0

Žižkov

442

770

.

0

Žižkov

4486/1

49

.

0

Žižkov

4486/2

3

.

0

Žižkov

4486/3

22

.

0

Žižkov

4487

804

.

0

Žižkov

4488

502

.

0

Žižkov

479

3409

1730

.

Žižkov

488

40

.

.

Žižkov

751(7/8)

829

.

0

Žižkov

774

2860

.

0

Žižkov

972

905

.

.

Žižkov

973

1485

.

.

Žižkov

974/1

580

.

.

Žižkov

975

358

.

.

Žižkov

976

1204

.

.

Žižkov

977

819

.

.

Žižkov

980

545

.

.

včetně staveb (chodníků a podesty) na pozemcích parc. č. 14/2, 175/2, 4333/2 v k. ú. Žižkov

Katastrální území

Parc. číslo

Výměra (m2)

Č.pop.

Movitý majetek (Kč)

Odstavec: 04) Praha 4.

Braník

1765/14

45

.

0

Braník

1765/18

97

.

0

Braník

1769/1

2781

44

0

Braník

1807/1

383

.

0

Braník

1807/3

257

194

0

Hodkovičky

850/4

839

.

0

Krč

1052/154

94

.

0

Krč

1052/155

30

.

0

a veřejné plastiky Vodní nádrž se sousoším ryb a Fontánky

Krč

1285/42

158

.

0

Krč

1307/1

247

.

0

Krč

1331

138

.

0

Krč

2869/73

214

.

0

Krč

3248/1

794

.

0

Krč

.

0

340

0

Krč

.

0

351

0

Krč

.

0

353

0

Krč

.

0

363

0

Krč

.

0

368

0

Krč

.

0

469

0

Lhotka

773/92

3

.

.

Lhotka

773/95

3

.

.

včetně staveb na výše uvedených pozemcích v k. ú. Lhotka (schodiště)

Lhotka

140/84

1196

.

.

včetně terénních a sadových úprav na pozemku parc. č. 140/84 v k. ú. Lhotka

Lhotka

1447/2

1146

.

.

Lhotka

1448/2

1031

.

.

Lhotka

1987

4500

.

.

Michle

1020 (2/3)

(celkem) 619

.

0

Michle

1231

138

.

0

Michle

1250/2

431

.

0

Michle

1251/1

879

.

0

Michle

1251/2 díl (1,2)

454

.

0

Nusle

3162/3

15

.

.

Nusle

3162/10

19

.

.

Nusle

3162/11

1

.

.

Nusle

3162/14

7

.

.

Nusle

3164/3

3

.

.

Nusle

3164/4

79

.

.

Nusle

3164/5

58

.

.

Nusle

3164/6

73

.

.

Nusle

3164/7

1

.

.

včetně staveb na výše uvedených pozemcích v k.ú. Nusle (terénní a sadové úpravy a drobná architektura)

Nusle

103

12590

.

.

Nusle

104

1232

625

.

Nusle

3021/2

467

.

0

Nusle

622

2829

333

0

Nusle

623

172

.

0

Nusle

624

966

.

0

Nusle

625

1169

.

0

Nusle

626

231

.

0

Podolí

1091

310

.

0

Podolí

174

13

.

0

Podolí

175

103

.

0

Podolí

176/1

679

.

0

Podolí

1939

33

.

0

včetně stavby občanské vybavenosti bez č. pop. (středisko údržby veřejné zeleně)

Podolí

2009/6

55

.

0

Podolí

2009/7

8

.

0

Podolí

208/4

3174

.

0

Podolí

416

160

.

0

Podolí

417

1655

.

0

Podolí

418

2776

.

0

Podolí

420

114

.

0

Podolí

421

1459

.

0

Podolí

425

311

.

0

Podolí

426

526

.

0

Podolí

61/7

1882

.

0

Záběhlice

5685

202

.

0

Záběhlice

5687

345

.

0

Záběhlice

5718/1

779

.

0

Záběhlice

5718/2

788

.

0

.

.

0

.

912015

.

.

0

.

294899

Katastrální území

Parc. číslo

Výměra (m2)

Č.pop.

Movitý majetek (Kč)

Odstavec: 05) Praha 5.

Hlubočepy

939/20

855

886

0

Hlubočepy

939/21

3000

.

0

Hlubočepy

939/22

818

887

0

Hlubočepy

939/23

3587

.

0

Hlubočepy

.

0

926

.

Košíře

1357

69

.

0

Košíře

1358

1899

.

0

včetně stavby pro údržbu bez č. pop.

Košíře

1381/1

795

.

0

Košíře

1381/2

337

.

0

Košíře

1945

107

.

0

Košíře

1954/3

7629

.

0

Košíře

1954/4

535

1148

0

Košíře

1954/5

516

1149

0

Košíře

1954/6

535

1147

0

Košíře

1954/7

535

1146

0

Košíře

1954/9

19

.

0

Smíchov

18

2633

.

0

a nemovitá kulturní památka č. 1-1382 - Medvědí fontána

Smíchov

206/5

2027

.

0

včetně stavby (zpevněné asfaltové plochy)
stavba bez č. pop. na pozemku parc. č. 206/5 (objekt veřejných WC)

Smíchov

2085

2091

.

0

Smíchov

2086

769

.

0

Smíchov

2087

43

.

0

Smíchov

2088

464

.

0

Smíchov

2124

7706

.

0

Smíchov

2184/1

45252

.

0

Smíchov

22

2149

83

.

Smíchov

4016/1

7080

.

0

Smíchov

4016/2

196

.

0

Smíchov

4016/3

31

.

0

Smíchov

4509/2

83

.

0

Smíchov

4532

2750

.

0

Smíchov

4547/1

5854

.

0

Smíchov

4547/2

99

.

0

Smíchov

4547/3

73

.

0

Smíchov

4547/4

192

.

0

Smíchov

4547/5

139

.

0

Smíchov

4547/6

225

.

0

včetně zbytků staveb bez čísel popisných

Smíchov

467

842

980

.

Smíchov

468

1151

585

.

Smíchov

5062

3351

.

0

včetně staveb (asfaltové chodníky)

Smíchov

554

4995

.

0

Smíchov

555

2776

.

0

Smíchov

90

9325

.

0

Katastrální území

Parc. číslo

Výměra (m2)

Č.pop.

Movitý majetek (Kč)

Odstavec: 06) Praha 6.

Břevnov

147/1

1915

201

0

Břevnov

26

333

.

0

Břevnov

28

13

.

0

Břevnov

31/2

891

.

0

Břevnov

32/1

970

.

0

evnov

3477/184

518

1882

281801

Břevnov

3477/197

45

.

0

Břevnov

3477/198

1745

.

0

Břevnov

942/1

451

227

0

Dejvice

2747/14

2277

.

.

Dejvice

4207/2

7

.

0

Dejvice

4213/2

50

.

0

Dejvice

4213/3

9

.

0

Hradčany

593

574

.

0

Hradčany

594

61

.

0

Hradčany

595

44

.

0

Hradčany

596

61

.

0

Hradčany

597

42

208

0

Hradčany

598

585

.

0

Hradčany

599

604

.

0

Hradčany

652/2

524

.

0

Hradčany

766/5

846

.

0

Ruzyně

1739/78

4386

.

.

Ruzyně

1739/79

1559

.

.

Ruzyně

1739/80

2211

.

.

včetně staveb na výše uvedených pozemcích v k. ú. Ruzyně (zpevněné plochy)

Řepy

.

0

.

136426

Střešovice

.

0

.

58000

Vokovice

1281/182

322

647

543913

Vokovice

1281/183

303

.

0

Vokovice

1281/184

307

.

0

Vokovice

1281/185

306

.

0

Vokovice

1281/299

4987

.

0

Katastrální území

Parc. číslo

Výměra (m2)

Č.pop.

Movitý majetek (Kč)

Odstavec: 07) Praha 7.

Bubeneč

1796

2447

20

0

Bubeneč

1798/2

3047

.

0

Bubeneč

662/2

72

.

0

Bubeneč

663/2

1242

.

0

Bubeneč

666

538

.

0

Holešovice

1241

2738

.

0

Holešovice

2074/1

1237

.

0

Holešovice

2104/2

3659

.

.

Holešovice

2104/4

1427

37

.

Holešovice

2104/5

58

.

.

Holešovice

2113

1467

.

0

Holešovice

2416/12

2110

.

0

Holešovice

2416/15

1450

.

0

Holešovice

627

3381

.

0

Holešovice

628/3

542

.

0

Holešovice

633/2

266

955

0

stavba bez č. pop. na pozemku parc. č. 1549/1

Holešovice

.

0

.

183578