Vyhl.c.12_pril.2 P11-ost MCb

Příloha č.2 Praha 11 – ostatní MČ

Příloha č. 2

Věci svěřené z vlastnictví hlavního města Prahy městským částem dle čl. 13 této vyhlášky

Katastrální území

Parc. číslo

Výměra (m2)

Č.pop.

Movitý majetek (Kč)

Odstavec: 11) Praha 11

Háje

1075

91

.

0

Háje

1207

5399

.

0

Háje

1208

32012

.

0

Háje

1209/14

670

.

0

Háje

1234

87

.

0

Háje

519/48

2600

.

0

Háje

519/50

629

.

0

Háje

678

16014

.

0

Háje

679

355

.

0

Háje

712

79

.

0

Háje

713

6852

.

0

Chodov

1287

106

.

0

Chodov

1292

102

.

0

Chodov

1300

354

.

0

Chodov

1306/1

401

.

0

Chodov

1306/3

234

.

0

Chodov

1306/6

15

.

0

Chodov

1319/1

485

.

0

Chodov

1337/3

1

.

0

Chodov

1338

449

.

0

Chodov

1366/1 díl 2

59

.

0

Chodov

1400

170

.

0

Chodov

1402

66

.

0

Chodov

1416/1

810

.

0

Chodov

1416/7

316

.

0

Chodov

1419

454

.

0

Chodov

1482

157

.

0

Chodov

1483 díl 2

98

.

0

Chodov

1484

155

.

0

Chodov

1485

83

.

0

Chodov

2014/46

35

.

0

Chodov

2117/10

151

.

0

Chodov

2118/3

141

.

0

Chodov

2182

230

.

0

Chodov

2187

279

.

0

Chodov

2190

50

.

0

Chodov

2192/2

7

.

0

Chodov

2200

30

.

0

Chodov

2335/25

673

.

0

Chodov

2369/6

36

.

0

Chodov

2374/7

281

.

0

Chodov

2394/2

37

0

Chodov

2403/6

179

.

0

Chodov

2411/4

205

.

0

Chodov

2417/6

265

.

0

Chodov

2471

72

.

0

Chodov

2472

51

.

0

Chodov

2475

637

.

0

Chodov

2485/3

423

.

0

Chodov

2644

200

.

0

Chodov

2689

154

.

0

Chodov

2771

129

.

0

Chodov

2797

29

.

0

Chodov

2798

27

.

0

Chodov

2920

149

.

0

Chodov

2923

4382

.

0

Chodov

2924

576

.

0

Chodov

3035/2

33

.

0

Chodov

3035/3

34

.

0

Chodov

3045

54

.

0

Chodov

3112

1078

.

0

Chodov

3277

1040

.

0

Chodov

3431

954

.

0

Chodov

3432

5588

.

0

Chodov

3433

156

.

0

Chodov

394/14

471

.

0

Chodov

394/8

158

.

0

Chodov

398/5

462

.

0

Chodov

6/2

23

.

0

Chodov

7/2

314

.

0

včetně staveb na výše uvedených pozemcích v k. ú. Chodov .

Chodov

3341/175

4388

.

včetně staveb na pozemku parc. č. 3341/175 v k. ú. Chodov (terénní a sadové úpravy, drobná

architektura)

.

Chodov

251/132

133

.

Chodov

251/133

25

.

Chodov

251/134

120

.

Chodov

251/135

82

.

Chodov

251/136

69

.

Chodov

397/230

824

.

Chodov

397/231

74

.

Chodov

397/235

417

.

Chodov

397/238

624

.

Chodov

397/242

259

.

Chodov

397/247

1553

.

Chodov

397/249

670

.

Chodov

397/250

693

.

Chodov

397/252

2018

.

Chodov

397/254

211

.

Chodov

397/258

153

.

Chodov

397/270

152

.

Chodov

397/280

1551

.

Chodov

397/287

250

.

Chodov

397/289

360

.

Chodov

397/294

176

.

Chodov

397/298

5013

.

Chodov

397/300

449

.

Chodov

397/303

1784

.

Chodov

397/308

152

.

Chodov

397/309

2373

.

Chodov

397/310

198

.

Chodov

397/311

212

.

Chodov

397/312

2418

.

Chodov

397/337

545

.

Chodov

397/338

1700

.

Chodov

397/341

411

.

Chodov

397/362

1231

.

Chodov

397/363

197

.

Chodov

397/368

37

.

Chodov

397/372

568

.

Chodov

2117/16

1323

.

Chodov

2117/281

31

.

Chodov

2117/288

135

.

Chodov

2117/405

220

.

Chodov

3115

4107

.

Chodov

3276/1

9837

.

Chodov

3322/5

1840

.

Chodov

3323/27

2522

.

Chodov

3323/28

179

.

Chodov

3323/29

2515

.

Chodov

3323/30

995

.

Chodov

3336/67

741

.

Chodov

3336/68

856

.

Chodov

3336/69

3825

.

Chodov

3336/70

706

.

Chodov

3336/71

258

.

Chodov

3336/72

24940

.

Chodov

3336/74

436

.

Chodov

3336/78

177

.

Chodov

3336/79

1342

.

Chodov

3336/80

207

.

Chodov

3336/84

787

.

Chodov

3336/88

688

.

Chodov

3336/89

724

.

Chodov

3336/93

2149

.

Chodov

3336/94

503

.

Chodov

3336/95

675

.

Chodov

3336/99

281

.

Chodov

3336/103

220

.

Chodov

3336/105

267

.

Chodov

3336/108

2334

.

Chodov

3336/143

2520

.

Chodov

3336/144

224

.

Chodov

3336/151

84

.

Chodov

3336/161

86

Chodov

3336/167

16

.

Chodov

3336/168

119

.

Chodov

3336/173

1896

.

Chodov

3336/175

1539

.

Chodov

3336/180

152

.

Chodov

3336/184

584

.

Chodov

3336/185

312

.

Chodov

3336/186

151

.

Chodov

3543

1291

.

včetně staveb bez č. pop. na výše uvedených pozemcích v k. ú. Chodov (terénní a sadové úpravy a drobná architektura)

.

Chodov

1319/8

2118

.

0

Chodov

1319/9

488

.

0

Chodov

1328/2

31

.

0

Chodov

2014/13

4080

.

0

Chodov

2031/18

316

.

0

Chodov

2031/20

939

.

0

Chodov

2031/21

1534

.

0

Chodov

2114/21

377

.

0

Chodov

2114/22

377

.

0

Chodov

2114/24

376

.

0

Chodov

2114/25

377

.

0

Chodov

2114/26

359

.

Chodov

2114/27

357

.

Chodov

2114/28

361

.

Chodov

2114/4

225

.

0

Chodov

2116/3

952

.

Chodov

2117/196

269

.

0

Chodov

2117/197

269

.

0

Chodov

2117/198

269

.

0

Chodov

2117/199

269

.

0

Chodov

2117/200

266

.

0

Chodov

2117/201

266

.

0

Chodov

2117/202

270

.

0

Chodov

2117/203

270

.

0

Chodov

2119/4

53292

.

.

Chodov

2201

154

.

0

Chodov

2202

64

.

0

Chodov

2203

232

.

0

Chodov

2205

230

.

0

Chodov

229/12

4824

.

0

Chodov

229/13

4873

.

0

Chodov

229/2

14131

.

0

Chodov

229/5 č

25000

.

Chodov

2330/4

2976

.

0

Chodov

2330/5

1420

.

0

Chodov

2330/6

2994

.

0

Chodov

2330/7

1442

.

0

Chodov

2332/27

268

3131

.

Chodov

2332/28

268

3132

.

Chodov

2332/29

187

3141

.

Chodov

2332/30

282

3139

.

Chodov

2332/31

282

3140

.

Chodov

2332/34

268

2134

.

Chodov

2332/35

280

2133

.

Chodov

2408

803

.

0

Chodov

2409

804

.

0

Chodov

245/1

5030

.

.

Chodov

251/77

1883

.

.

Chodov

251/8 č

6700

.

.

Chodov

2531

367

.

0

Chodov

2532

355

.

0

Chodov

2533

355

.

0

Chodov

2534

356

.

0

Chodov

2535

355

.

0

Chodov

2536

367

.

0

Chodov

2545

297

.

0

Chodov

2546

286

.

0

Chodov

2547

288

.

0

Chodov

2548

288

.

0

Chodov

2549

286

.

0

Chodov

2550

297

.

0

Chodov

2606

22

.

0

Chodov

2643

14541

.

0

Chodov

2645

52

.

0

Chodov

2670

237

.

0

Chodov

2671

231

.

0

Chodov

2672

237

.

0

Chodov

2673

690

.

0

Chodov

2694

288

.

0

Chodov

2695

287

.

0

Chodov

2696

287

.

0

Chodov

2697

287

.

0

Chodov

2698

286

.

0

Chodov

2699

296

.

0

Chodov

2711

781

.

0

Chodov

2731/1

7512

.

0

Chodov

2731/2

5917

.

0

Chodov

2732/4

436

.

0

Chodov

2733

4007

.

0

Chodov

2734

528

.

0

Chodov

2735

2320

.

0

Chodov

2740

46

.

0

Chodov

2804

1480

.

0

Chodov

2825

322

.

.

Chodov

2826

361

.

.

Chodov

2827

359

.

.

Chodov

2828

331

.

.

Chodov

2829

233

.

.

Chodov

2830

232

.

.

Chodov

2986

16

.

0

Chodov

2991

36

.

0

Chodov

3015

692

.

.

Chodov

3019

757

.

.

Chodov

3033

4946

.

0

Chodov

3038/1

5326

.

0

Chodov

3038/3

639

.

0

včetně stavby bez č. pop. na parc. č. 3038/3, terénních a sadových úprav a drobné architektury na pozemcích)

Chodov

3051

4170

.

0

Chodov

3063

444

.

0

Chodov

3064

443

.

0

Chodov

3065

268

.

0

Chodov

3066

269

.

0

Chodov

3080

446

.

0

Chodov

3128

60

.

0

Chodov

3129

236

.

0

Chodov

3130

235

.

0

Chodov

3131

232

.

0

Chodov

3132

235

.

0

Chodov

3133

235

.

0

Chodov

3134

235

.

0

Chodov

3271

1007

.

0

Chodov

3273

2405

.

0

Chodov

3274

220

.

0

Chodov

3275

414

.

0

Chodov

3336/21

230

.

.

Chodov

3336/22

227

.

.

Chodov

3336/23

226

.

.

Chodov

3336/40

292

.

.

Chodov

3336/41

261

.

.

Chodov

3336/42

376

.

.

Chodov

3336/58

225

.

.

Chodov

3336/59

224

.

.

Chodov

3336/60

228

.

.

Chodov

3336/61

4609

.

0

Chodov

3341/21

225

.

0

Chodov

3341/22

222

.

0

Chodov

3341/23

346

.

0

Chodov

3341/24

342

.

0

Chodov

3341/25

284

.

0

Chodov

3341/27

226

.

0

Chodov

3341/28

223

.

0

Chodov

3341/29

226

.

0

Chodov

3341/30

306

.

0

Chodov

3341/31

307

.

0

Chodov

3341/32

305

.

0

Chodov

3341/43

8667

.

0

Chodov

3341/44

283

.

0

Chodov

3341/45

31194

.

0

Chodov

3341/46

4686

.

0

Chodov

3341/47

876

.

0

Chodov

3341/48

864

.

0

Chodov

3341/49

4608

.

0

Chodov

3341/6

292

.

.

Chodov

3341/7

288

.

.

Chodov

3341/8

290

.

.

Chodov

3423/10

834

.

0

Chodov

3423/11

3560

.

0

Chodov

3423/12

882

.

0

Chodov

3423/13

5200

.

0

Chodov

3423/9

284

.

0

Chodov

3491

264

3121

.

Chodov

3492

264

3122

.

Chodov

3493

264

3123

.

Chodov

3494

264

3124

.

Chodov

3495

281

3125

.

Chodov

3496

281

3126

.

Chodov

3497

268

3133

.

Chodov

3498

268

3134

.

Chodov

3499

268

3135

.

Chodov

3500

268

3136

.

Chodov

3501

268

3138

.

Chodov

3502

268

3137

.

Chodov

394/13

3068

.

0

Chodov

394/6

1506

.

0

Chodov

397/103

222

.

0

Chodov

397/104

220

.

0

Chodov

397/105

2422

.

0

Chodov

397/114

229

.

0

Chodov

397/124

4138

.

0

Chodov

397/135

429

1902

0

Chodov

397/159

375

.

0

Chodov

397/160

369

.

0

Chodov

397/161

291

.

0

Chodov

397/175

284

.

0

Chodov

397/19

282

.

0

Chodov

397/20

1423

.

0

Chodov

397/213

1328

.

0

Chodov

397/214

748

.

0

Chodov

397/215

247

.

0

Chodov

397/22

2976

.

0

Chodov

397/23

97

.

0

Chodov

397/24

98

.

0

Chodov

397/30

262

.

0

Chodov

397/31

260

.

0

Chodov

397/32

262

.

0

Chodov

397/48

943

.

0

Chodov

397/49

290

.

0

Chodov

397/50

290

.

0

Chodov

397/57

222

.

0

Chodov

397/58

222

.

0

Chodov

397/59

222

.

0

Chodov

397/62

223

.

0

Chodov

397/63

223

.

0

Chodov

397/64

226

.

0

Chodov

397/76

221

.

0

Chodov

0

2131

.

Chodov

0

2132

.

Chodov

0

1566

0

Katastrální území

Parc. číslo

Výměra (m2)

Č.pop.

Movitý majetek (Kč)

Odstavec: 12) Praha 12

Kamýk

884/26

1059

567

122735

Kamýk

884/27

1059

.

0

Modřany

1018/1

170

.

0

Modřany

1018/2

213

.

0

Modřany

1019

194

.

0

Modřany

1025

293

.

0

Modřany

1183/2

172

.

0

Modřany

1186

780

.

0

Modřany

1803/1 č

6425

.

.

Modřany

3320/1

2296

.

0

Modřany

3320/2

265

1498

0

Modřany

3320/3

266

1497

0

Modřany

3321/1

5033

.

0

Modřany

3321/5

266

1525

0

Modřany

3321/6

266

1519

0

Modřany

3325/1

1612

.

0

Modřany

3325/2

221

1883

0

Modřany

3325/3

240

1882

0

Modřany

3326/2

223

1881

0

Modřany

3326/3

222

1880

0

Modřany

3326/4

227

1879

0

Modřany

3326/5

3995

.

0

Modřany

4359/42

3097

.

0

Modřany

4359/65

1404

3138

45645

Modřany

4400/142

4254

.

0

Modřany

4400/143

510

.

0

Modřany

4400/144

172

.

0

Modřany

4400/145

986

.

0

Modřany

4400/146

10660

.

0

Modřany

4400/147

170

.

0

Modřany

4400/148

958

.

0

Modřany

4400/149

9461

.

0

Modřany

4400/150

95

.

0

Modřany

4400/151

95

.

0

Modřany

688/1

3626

.

.

Modřany

143/1

397

35

.

Katastrální území

Parc. číslo

Výměra (m2)

Č.pop.

Movitý majetek (Kč)

Odstavec: 13) Praha 13

Jinonice

1294/185

3661

.

.

Jinonice

1294/186

82

.

.

Jinonice

1294/187

592

.

.

Jinonice

1294/188

3442

.

.

Jinonice

1294/189

1910

.

.

Jinonice

1295/1

11666

.

.

Jinonice

1426

2810

.

.

Jinonice

262/10

150

.

.

Jinonice

262/11

1448

.

.

Jinonice

262/3

1434

.

.

Jinonice

262/6

53

.

.

Jinonice

262/9

543

.

.

Jinonice

0

2174

.

Stodůlky

1080/42

250

.

.

Stodůlky

1085/3

250

.

.

Stodůlky

1085/4

253

.

.

Stodůlky

1085/5

249

.

.

Stodůlky

1085/6

249

.

.

Stodůlky

1188

182

.

.

Stodůlky

1556

203

504

.

Stodůlky

1557

109

.

.

Stodůlky

1561

292

.

0

Stodůlky

2799

1368

.

.

Stodůlky

2800

812

.

.

vč. staveb bez č. pop. (terénní a sadové úpravy, drobná architektura)

Stodůlky

2131/101

280

.

0

Stodůlky

2131/102

280

.

.

Stodůlky

2131/124

524

.

.

Stodůlky

2131/128

3739

.

.

Stodůlky

2131/129

17056

.

.

Stodůlky

2131/205

270

.

0

Stodůlky

2131/206

268

.

0

Stodůlky

2131/207

261

.

0

Stodůlky

2131/276

271

.

0

Stodůlky

2131/277

281

.

0

Stodůlky

2131/278

279

.

0

Stodůlky

2131/279

271

.

0

Stodůlky

2131/280

271

.

0

Stodůlky

2131/32

266

.

0

Stodůlky

2131/33

279

.

0

Stodůlky

2131/34

276

.

0

Stodůlky

2131/35

276

.

.

Stodůlky

2131/63

258

.

.

Stodůlky

2131/64

282

.

0

Stodůlky

2131/65

282

.

0

Stodůlky

2131/71

271

.

.

Stodůlky

2131/72

279

.

.

Stodůlky

2131/73

260

.

.

Stodůlky

2131/87

273

.

.

Stodůlky

2131/96

267

.

0

Stodůlky

2131/97

266

.

0

Stodůlky

2131/99

265

.

0

Stodůlky

2132/4

2886

.

.

rozestavěný objekt bez č. pop. na pozemku parc. č. 2132/4 vč. všech práv a závazků

Stodůlky

2160/135

3867

.

0

Stodůlky

2342/128

809

2448

0

Stodůlky

2342/129

3264

.

0

Stodůlky

2342/130

835

2449

0

Stodůlky

2342/131

4411

.

0

Stodůlky

2342/16

224

.

.

Stodůlky

2342/17

224

.

.

Stodůlky

2342/18

225

.

0

Stodůlky

2342/19

225

.

.

Stodůlky

2342/192

228

.

0

Stodůlky

2342/193

225

.

0

Stodůlky

2342/194

229

.

0

Stodůlky

2342/195

232

.

0

Stodůlky

2342/196

233

.

0

Stodůlky

2342/197

233

.

0

Stodůlky

2342/198

219

.

0

Stodůlky

2342/20

449

.

.

Stodůlky

2342/209

470

.

0

Stodůlky

2342/34

386

.

0

Stodůlky

2342/35

274

.

.

Stodůlky

2342/36

274

.

0

Stodůlky

2342/40

229

.

.

Stodůlky

2342/55

364

.

0

Stodůlky

25/2

265

.

.

Stodůlky

2780/174

8951

.

0

Stodůlky

2860/120

67

.

0

Stodůlky

2864

2336

.

.

Stodůlky

2865

1984

.

.

Stodůlky

30/3

266

.

.

Stodůlky

30/4

265

.

.

Stodůlky

3001

300

.

.

Stodůlky

3016

217

.

0

Stodůlky

3017

218

.

0

Stodůlky

3018

218

.

0

Stodůlky

3019

297

.

0

Stodůlky

3020

220

.

.

Stodůlky

3021

210

.

0

Stodůlky

3045

268

.

.

Stodůlky

3046

259

.

.

Stodůlky

3047

261

.

0

Stodůlky

3048

260

.

.

Stodůlky

3049

257

.

0

Stodůlky

3050

271

.

0

Stodůlky

3097/2

3

.

0

Stodůlky

32/2

264

.

.

Stodůlky

37/2

265

.

0

Stodůlky

45/3

263

.

0

Stodůlky

49/2

266

.

0

Stodůlky

0

1938

0

Stodůlky

2549

.

Katastrální území

Parc. číslo

Výměra (m2)

Č.pop.

Movitý majetek (Kč)

Odstavec: 14) Kunratice

0

0

Odstavec: 15) Libuš

0

0

Odstavec: 16) Šeberov

Hole

487/4

112043

.

.

Šeberov

1529

1583

.

.

Šeberov

531/35

45344

.

.

Šeberov

537/1

175258

.

.

Šeberov

831

110

.

0

Šeberov

832

335

.

0

Odstavec: 17) Újezd u Průhonic

Újezd u Průhonic

265/109

2976

.

.

Odstavec: 18) Lipence

0

.

0

Odstavec: 19) Slivenec

Holyně

367

4828

.

0

Holyně

384

3424

.

0

Slivenec

1367/3

13

.

0

0

.

0

Odstavec: 20) Zbraslav.

Katastrální území

Parc. číslo

Výměra (m2)

Č.pop.

Movitý majetek (Kč)

Odstavec: 21) Radotín

Radotín

357/1

9503

.

.

Radotín

357/10

1961

.

.

Radotín

357/11

2800

.

.

Radotín

357/12

249

.

.

Radotín

357/13

248

.

.

Radotín

357/14

249

.

.

Radotín

357/15

249

.

.

Radotín

357/16

249

.

.

Radotín

357/17

250

.

.

Radotín

357/18

249

.

.

Radotín

357/19

248

.

.

Radotín

357/20

38

.

.

Radotín

357/21

488

.

.

Radotín

357/22

489

.

.

Radotín

357/23

491

.

.

Radotín

357/24

489

.

.

Radotín

357/25

38

.

.

Radotín

357/26

249

.

.

Radotín

357/27

248

.

.

Radotín

357/28

491

.

.

Radotín

357/29

2142

.

.

Radotín

357/30

485

.

.

Radotín

357/31

752

.

.

Radotín

357/32

3195

.

.

Radotín

357/33

830

.

.

Radotín

357/34

444

.

.

Radotín

357/35

19585

.

.

Radotín

357/5

488

.

.

Radotín

357/6

303

.

.

Radotín

357/8

142

.

.

Radotín

528/11

277

.

0

Radotín

528/2

2401

.

0

Radotín

528/3

34

.

0

Radotín

528/7

663

.

0

Radotín

529/4

220

.

0

Radotín

529/7

225

.

0

Radotín

915/1

4918

.

.

Radotín

915/10

1106

1368

.

Radotín

915/11

60

.

.

Radotín

915/12

104

.

.

Radotín

915/4

1103

.

.

Radotín

915/5

240

.

.

Radotín

915/6

283

.

.

Radotín

915/7

38

.

.

Radotín

915/8

106

.

.

Radotín

915/9

3328

.

.

Radotín

95/1

199

.

.

Radotín

95/10

114

.

.

Radotín

95/11

67

.

.

Radotín

95/12

39

.

.

Radotín

95/5

665

.

.

Radotín

95/6

2355

.

.

Radotín

95/7

1664

.

.

Radotín

95/8

2079

.

.

Radotín

95/9

180

.

.

Katastrální území

Parc. číslo

Výměra (m2)

Č.pop.

Movitý majetek (Kč)

Odstavec: 22) Zličín

Zličín

262/2

4200

.

0

Zličín

262/3

252

382

0

Zličín

262/4

264

383

0

Zličín

262/5

773

.

0

Zličín

262/6

128

.

0

Zličín

262/7

24

.

0

Zličín

263

17

.

0

Zličín

264

8

.

0

Zličín

281/1

2959

.

0

Zličín

281/100

486

.

0

Zličín

281/103

135

.

0

Zličín

281/105

542

.

0

Zličín

281/108

125

.

0

Zličín

281/109

146

.

0

Zličín

281/110

313

.

0

Zličín

281/111

3760

.

0

Zličín

281/114

117

.

0

Zličín

281/115

77

.

0

Zličín

281/116

200

.

0

Zličín

281/118

1112

.

0

Zličín

281/119

127

.

0

Zličín

281/120

13

.

0

Zličín

281/121

445

.

0

Zličín

281/122

73

.

0

Zličín

281/123

313

.

0

Zličín

281/124

110

.

0

Zličín

281/130

130

.

0

Zličín

281/133

112

.

0

Zličín

281/136

88

.

0

Zličín

281/139

59

.

0

Zličín

281/143

116

.

0

Zličín

281/144

1111

.

0

včetně komunikační stavby bez č. pop. na tomto pozemku.

Zličín

281/58

428

.

0

Zličín

281/60

1022

.

0

Zličín

281/61

25

.

0

Zličín

281/62

11

.

0

Zličín

281/68

389

.

0

Zličín

281/69

31

.

0

Zličín

281/70

70

.

0

Zličín

281/71

39

.

0

Zličín

281/75

309

.

0

Zličín

281/76

446

.

0

Zličín

281/79

450

.

0

Zličín

281/80

437

.

0

Zličín

281/83

453

.

0

Zličín

281/84

232

.

0

Zličín

281/90

1501

.

0

Zličín

281/93

122

.

0

Zličín

281/95

516

.

0

Zličín

281/98

131

.

0

Zličín

449/1

2100

.

0

Zličín

449/2

451

.

0

Zličín

449/3

54

.

0

Zličín

450/1

11687

.

0

Zličín

450/4

1261

.

0

Zličín

451/1

1361

.

0

Zličín

531/2

62

.

0

Zličín

708

3727

.

0

Zličín

786

914

.

0

Zličín

811/2

857

.

0

Zličín

811/3

429

.

0

Zličín

853/2

80

.

0

včetně staveb bez č. pop. na pozemcích parc. č. 262/2, 262/5, 262/6, 262/7, 263, 264, 281/1, 281/110,

281/118, 281/120, 281/122, 281/71, 449/2, 449/3, 450/4

Katastrální území

Parc. číslo

Výměra (m2)

Č.pop.

Movitý majetek (Kč)

Odstavec: 23) Velká Chuchle

Malá Chuchle

152

1023

.

.

Malá Chuchle

154

1901

.

.

Odstavec: 24) Lochkov.

Lochkov

292

389

2

0

Odstavec: 25) Řeporyje.

0

0

Odstavec: 26) Suchdol.

Sedlec

144/10

22

.

.

Sedlec

144/11

20

.

.

Sedlec

144/12

21

.

.

Sedlec

144/13

21

.

.

Sedlec

144/19

73

223

.

Sedlec

144/20

71

224

.

Sedlec

144/21

72

225

.

Sedlec

144/22

74

226

.

Sedlec

144/4

149

101

.

Sedlec

144/5

149

100

.

Sedlec

195

274

.

0

Sedlec

209

3321

.

0

Sedlec

487

3540

.

0

Suchdol

1191/1

239

.

0

Suchdol

1201/1

1463

.

0

Suchdol

1201/2

269

.

0

Suchdol

1201/3

256

.

0

Suchdol

1201/4

263

.

0

Suchdol

1201/8

213

.

0

Suchdol

.

0

975

.

Suchdol

.

0

976

.

Suchdol

.

0

977

.

.

Odstavec: 27) Nebušice

Nebušice

1028/2

331

.

0

Nebušice

1051/1

797

.

0

Nebušice

1052/1

1058

.

0

Nebušice

1054/1

2304

.

0

Nebušice

1054/2

1155

.

0

Nebušice

1066

655

.

0

Nebušice

1118

1080

.

0

Nebušice

1147

4208

.

0

Nebušice

1267

1238

.

0

Nebušice

1268

1981

.

0

Nebušice

1269

1678

.

0

Nebušice

1290

3144

.

0

Nebušice

1293/1

964

.

0

Nebušice

1294

1081

.

0

Nebušice

1295

522

.

0

Nebušice

1296

276

.

0

Nebušice

1297

256

.

0

Nebušice

1299

667

.

0

Nebušice

1300

402

.

0

Nebušice

1301

1147

.

0

Nebušice

1302

1149

.

0

včetně staveb bez č. pop. (chodníky, komunikace)

Katastrální území

Parc. číslo

Výměra (m2)

Č.pop.

Movitý majetek (Kč)

Odstavec: 28) Řepy

Řepy

1142/656

5

.

0

Řepy

1142/657

4

.

0

Řepy

1142/658

4

.

0

Řepy

1142/661

9

.

0

Řepy

1142/662

9

.

0

Řepy

1142/663

9

.

0

Řepy

1142/668

8

.

0

Řepy

1142/669

8

.

0

Řepy

1142/670

10

.

0

Řepy

1142/671

10

.

0

Řepy

1142/672

10

.

0

Řepy

1142/83

1311

1011

492741

Řepy

1142/84

4730

.

0

Řepy

1234/2

695

.

0

Řepy

1293/216

682

.

0

Řepy

1502/1

43233

.

0

Řepy

1502/10

3856

.

0

Řepy

.

0

1221

638632

Řepy

.

0

291

0

Řepy

.

0

1316

0

Odstavec: 29) Lysolaje

.

0

.

0

Odstavec: 30) Přední Kopanina

.

0

.

0

Odstavec: 31) Březiněves

.

0

.

0

Odstavec: 32) Dolní Chabry

.

.

.

54807

Odstavec: 33) Ďáblice

Ďáblice

603

1282

.

.

Ďáblice

604

113

.

.

Ďáblice

608

10139

.

.

0

25932

Odstavec: 34) Běchovice

Běchovice

191

5944

.

.

Běchovice

192

1231

.

.

Běchovice

195

5747

2

.

Běchovice

196

236

24

.

Běchovice

197

1752

.

.

Běchovice

198

1485

.

.

Běchovice

56

3921

.

.

Běchovice

639/1

674

8

0

chovice

775

19150

.

0

Odstavec: 35) Čakovice .

0

.

0

Katastrální území

Parc. číslo

Výměra (m2)

Č.pop.

Movitý majetek (Kč)

Odstavec: 36) Dolní Počernice

Dolní Počernice

12

5513

3

0

Dolní Počernice

13

970

0

Dolní Počernice

1324/2

815

.

.

Dolní Počernice

1324/3

818

.

.

Dolní Počernice

1324/4

87

528

.

Dolní Počernice

1324/5

87

529

.

Dolní Počernice

1472

231742

.

0

Dolní Počernice

1477

1462

.

0

Dolní Počernice

1479

182

.

0

Dolní Počernice

1480

7171

.

0

Dolní Počernice

1495/2

366

.

.

Dolní Počernice

21

181

68

0

Dolní Počernice

22

177

393

0

Dolní Počernice

375

1591

10

.

Dolní Počernice

376

84

.

0

Odstavec: 37) Horní Počernice.

Horní Počernice

1986

375

868

.

Horní Počernice

1987

7041

858

.

Horní Počernice

1988

1082

857

.

Horní Počernice

1989

150

859

.

Horní Počernice

1990

3729

.

.

Horní Počernice

1991

2786

.

.

Horní Počernice

2191/1

3299

.

0

Horní Počernice

2191/2

198

.

0

Horní Počernice

2191/3

198

.

0

Horní Počernice

2191/4

133

.

0

Horní Počernice

2196/2

20

.

0

Horní Počernice

695/2

1339

.

.

Horní Počernice

695/4

135

1902

.

Horní Počernice

695/5

288

1903

.

Horní Počernice

695/6

320

1904

.

Horní Počernice

0

115

0

Odstavec: 38) Kbely.

Kbely

251/1

7382

.

0

Kbely

251/2

1019

852

192934

Kbely

869/1

610

764

34286

Kbely

869/2

327

.

.

Odstavec: 39) Klánovice

Klánovice

528

1444

1

0

.

.

.

46724

Odstavec: 40) Koloděje

0

0

Katastrální území

Parc. číslo

Výměra (m2)

Č.pop.

Movitý majetek (Kč)

Odstavec: 41) Praha 14

Černý Most

122

1079

.

0

Černý Most

140

46

.

0

Černý Most

156

106

.

0

Černý Most

170/2

6

.

0

Černý Most

170/4

5

.

0

Černý Most

221/11

799

.

0

Černý Most

232/119

351

.

0

Černý Most

232/120

352

.

0

Černý Most

232/169

237

.

0

Černý Most

232/190

1233

.

0

Černý Most

5/1

10527

.

0

Černý Most

5/18

242

.

0

Černý Most

5/19

374

.

0

Černý Most

5/20

415

.

0

Černý Most

5/21

267

.

0

Černý Most

5/22

52

.

0

Černý Most

5/26

13

.

0

Černý Most

5/3

376

.

0

Černý Most

5/30

172

.

0

Černý Most

5/31

737

.

0

Černý Most

5/32

2646

.

0

Černý Most

73/1

2407

.

0

Černý Most

73/3

1200

.

0

Černý Most

73/5

405

.

0

Černý Most

92

3346

.

0

Černý Most

99

2493

.

0

včetně staveb bez č. popisných na výše uvedených pozemcích v k. ú. Černý Most (chodníky, schodiště,

opěrné zdi)

Černý Most

112/1

2304

.

0

Černý Most

113

977

1099

160416

Černý Most

117

6317

.

0

Černý Most

130

2690

.

0

Černý Most

137

162

.

0

Černý Most

138

426

.

0

Černý Most

141/1

232

.

.

Černý Most

141/3

428

.

.

Černý Most

141/5

360

.

.

Černý Most

144

51

.

0

Černý Most

149

2692

.

0

Černý Most

155

148

.

0

Černý Most

172

340

.

0

Černý Most

173

66

.

0

Černý Most

221/94

610

.

.

včetně staveb bez č. popisných na pozemku parc. č. 221/94 v k. ú. Černý Most (terénní a sadové úpravy, drobná architektura)

Černý Most

221/154

276

850

0

Černý Most

221/155

276

849

0

Černý Most

221/156

276

848

0

Černý Most

221/157

273

847

0

Černý Most

221/158

276

846

0

Černý Most

221/159

276

845

0

Černý Most

221/160

276

844

0

Černý Most

232/146

710

1002

0

Černý Most

232/246

1597

.

0

Černý Most

232/247

69

.

0

Černý Most

232/86

767

.

0

Černý Most

232/87

3771

.

0

Černý Most

54

315

1073

.

Černý Most

55

314

1072

.

Černý Most

86

315

1070

.

Černý Most

93

7715

.

0

Černý Most

0

902

.

Černý Most

0

969

197661

Černý Most

0

999

229367

Hloubětín

366/1

343

.

0

Hloubětín

782/1

755

.

0

Hloubětín

782/23

410

.

.

včetně staveb bez č. popisných na pozemku parc. č. 782/23 v k. ú. Hloubětín (terénní a sadové úpravy, drobná architektura)

Hloubětín

782/25

2629

.

0

Hloubětín

782/29

2299

.

0

Hloubětín

782/30

1988

.

0

Kyje

1332

5990

.

0

Kyje

1351/1

1141

.

0

Kyje

1470

72

.

0

Kyje

1476

1476

.

0

Kyje

1477

579

.

0

Kyje

2599/36

10371

.

0

Kyje

2599/39

18175

.

0

Kyje

2652/2

7101

1487

.

Kyje

2652/3

4765

.

.

Kyje

2663/1

32650

.

0

Kyje

2663/2

1928

.

0

Kyje

2663/6

487

.

0

Kyje

2663/7

11

.

0

Kyje

2663/8

141

.

0

Kyje

2664/1

450

.

0

Kyje

2664/2

149

.

0

Kyje

2665/219

132

.

0

Kyje

2665/359

4

.

0

Kyje

0

907

148175

Katastrální území

Parc. číslo

Výměra (m2)

Č.pop.

Movitý majetek (Kč)

Odstavec: 42) Letňany

Letňany

10/1 díl 1

15125

.

0

Letňany

10/1 díl 2

351

.

0

Letňany

10/20

37

.

.

Letňany

10/21

38

.

.

Letňany

10/24

41

.

.

Letňany

10/25

279

.

.

Letňany

10/26

278

.

.

Letňany

10/27

291

.

.

Letňany

10/28

295

.

.

Letňany

10/3

315

.

.

Letňany

10/4

228

.

.

Letňany

10/5

304

.

.

Letňany

10/56

679

639

0

Letňany

10/57

1030

638

0

Letňany

10/6

289

.

.

Letňany

652/48

1513

.

.

Letňany

652/49

176

.

.

Letňany

652/51

1171

.

.

Letňany

652/52

647

652

0

Odstavec: 43) Satalice

Satalice

114

368

7

0

Satalice

115/1

771

.

0

Satalice

115/2

1166

.

0

Satalice

115/3

5472

8

0

Satalice

116

648

.

0

Satalice

987/6

638

.

0

Satalice

0

.

17146

Odstavec: 44) Újezd nad Lesy.

0

.

0

Odstavec: 45) Vinoř.

Vinoř

1138/1

1931

.

.

Vinoř

1139/1

362

514

26108

Vinoř

0

515

.

Vinoř

0

.

12137

Odstavec: 46) Dolní Měcholupy

Dolní Měcholupy

642/17 č

6430

.

.

Dolní Měcholupy

642/18 č

5794

.

.

Dolní Měcholupy

642/19

10867

.

.

Dolní Měcholupy

642/20

23

.

.

Dolní Měcholupy

642/21

7966

.

.

Dolní Měcholupy

642/22

39

.

.

Dolní Měcholupy

642/23

1289

.

.

Dolní Měcholupy

642/24

147

.

.

Dolní Měcholupy

642/25

907

.

.

Dolní Měcholupy

642/26

90

.

.

Dolní Měcholupy

642/27

73

.

.

Dolní Měcholupy

642/4 č

93

.

.

Dolní Měcholupy

696/3

1216

.

.

Dolní Měcholupy

696/4

160

.

.

Dolní Měcholupy

718/40

583

.

.

Dolní Měcholupy

718/56

3806

.

.

Labská

24/2

210

55

0

0

2349252.50

Katastrální území

Parc. číslo

Výměra (m2)

Č.pop.

Movitý majetek (Kč)

Odstavec: 47) Praha 15

Horní Měcholupy

508/2

664

.

0

Horní Měcholupy

509/4

7402

.

0

Horní Měcholupy

509/5

1262

473

0

Horní Měcholupy

509/6

652

.

0

Horní Měcholupy

523/320

1624

478

6536590

Horní Měcholupy

601/10

1996

.

0

Horní Měcholupy

601/11

38

.

0

Horní Měcholupy

601/12

38

.

0

Horní Měcholupy

601/2

2164

472

0

Horní Měcholupy

601/8

29422

.

0

Horní Měcholupy

601/9

4985

469

0

Hostivař

1223

43

.

0

Hostivař

1224/1

3766

.

0

Hostivař

1766/13

266

.

0

Hostivař

1766/15

167

.

0

Hostivař

1766/16

143

.

0

Hostivař

1766/18

812

.

0

Hostivař

1766/19

9

.

0

Hostivař

2409/6

67

.

0

Hostivař

2409/7

1014

.

0

Hostivař

2409/8

2333

873

0

Hostivař

299/1

3736

.

0

Odstavec: 48) Petrovice

Petrovice

202/2

2506

.

.

Petrovice

202/6

323

251

.

Petrovice

202/7

319

252

.

Petrovice

202/8

324

253

.

Petrovice

203/19

49

.

.

Petrovice

423/52

629

.

0

Petrovice

423/53

76

.

0

Petrovice

423/54

43

.

0

Petrovice

423/55

34

.

0

Petrovice

423/56

75

.

0

Petrovice

423/57

44

.

0

Petrovice

423/58

34

.

0

Petrovice

423/59

75

.

0

Petrovice

423/60

75

.

0

Petrovice

423/61

44

.

0

Petrovice

423/62

34

.

0

Petrovice

423/63

75

.

0

Petrovice

423/66

180

.

0

Petrovice

423/67

268

.

0

Petrovice

552/2

1

.

.

Odstavec: 49) Štěrboholy

0

.

0

Odstavec: 50) Benice.

0

.

0

Odstavec: 51) Dubeč

Dubeč

996

571

27

0

Dubeč

997

519

.

0

Odstavec: 52) Kolovraty

0

0

Odstavec: 53) Královice

0

0

Odstavec: 54) Křeslice

Křeslice

427/1

5855

.

0

Křeslice

438

191

.

0

Křeslice

439

24

.

0

Křeslice

441

5524

.

0

Křeslice

0

1

0

Katastrální území

Parc. číslo

Výměra (m2)

Č.pop.

Movitý majetek (Kč)

Odstavec: 55) Uhříněves

Uhříněves

1058

18

.

0

Uhříněves

1059

1618

.

0

Uhříněves

1435/4

247

828

0

Uhříněves

1435/5

247

829

0

Uhříněves

1435/7

2611

.

0

Uhříněves

1516/7

4904

.

.

Uhříněves

1858/20

435

.

0

Uhříněves

1858/26

106

.

0

Uhříněves

1858/8

1411

.

0

Uhříněves

1858/9

131

.

0

Uhříněves

1890

1225

348

0

Uhříněves

1893

694

134

0

Uhříněves

1895/1

245

.

0

Uhříněves

1898/4

136

725

0

Uhříněves

1898/5

139

1010

0

Uhříněves

1898/6

296

1009

0

Uhříněves

1900/23 (3/4)

171

827

0

Uhříněves

1900/9

186

838

0

Uhříněves

2155/3

4966

.

0

Uhříněves

2155/4

744

.

0

Uhříněves

2155/5

959

.

0

Uhříněves

522

414

149

.

Uhříněves

738/3

624

.

.

Odstavec: 56) Nedvězí

Nedvězí

1

520

49

0

Nedvězí

2

283

0

Katastrální území

Parc. číslo

Výměra (m2)

Č.pop.

Movitý majetek (Kč)

Odstavec: 57) Troja

Troja

1288

55

231

0

Troja

1289

478

.

0

Troja

1298

235

68

0

Troja

1299

1190

.

0

Troja

132

191

52

0

Troja

133

191

.

0

Troja

1439

164

282

0

Troja

1440

1247

.

0

Troja

1447/17

121

.

0

Troja

1447/2

3624

.

0

Troja

1447/3

4685

.

0

Troja

1448

102

.

0

Troja

1449/1

2530

.

0

Troja

1484

696

285

0

Troja

1485/1

3823

.

0

Troja

1512/1

1087

.

0

Troja

1512/2

61

.

0

Troja

1957/2

2505

.

0

Troja

252

753

21

0

Troja

294/1

1593

.

0