Scénu oběma tvoří unikátní projekt převozného barokního divadla Florea Theatrum, což je dřevěná divadelní scéna s vlastní výškovou konstrukcí, která je inspirována stavebními technologiemi vrcholného baroka. Vzorem se staly po několik staletí dochované, popřípadě dle dobových parametrů obnovené scénické konstrukce a mašinérie v Českém Krumlově, Litomyšli nebo švédském královském paláci v Drottningholmu. 

Unikátní divadlo

Musica Florea se specializuje především na přednes hudebních děl v dobově poučené interpretaci. A tak soubor hledal i scénickou interpretaci tak, aby vizuální charakter díla harmonicky korespondoval s jeho hudební stránkou – a zrodil se unikátní koncept převozné divadelní scény barokního typu.

Soubor Musica Florea prostřednictvím scény Florea Theatrum jako jediný na světě nabízí obecenstvu komplexní historicky poučený hudebně dramatický zážitek kombinující hudbu, zpěv, tanec, výtvarně technické řešení i světelné a pyrotechnické efekty – tedy veškerou magii barokního divadla.

Hned dvě komické opery

Barokní orchestr se v polovině července vrací na pražskou scénu, kde na prknech unikátního přenosného barokního divadla Florea Theatrum, které vyroste na Letní scéně Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění, odehraje Operu o komínku od kameníků špatně vystaveném českého autora Karla Jana Loose doplněnou o operu Giovanniho Baptisty Pergolesiho La serva padrona (Služka paní).