Famufest je multižánrový filmový festival, který každoročně pořádají studenti Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze. Tématem letošního 37. ročníku je Spektrum:

„Jsem pestrost. Jsem duha, tma, rozbřesk, soumrak i první letní bouřka. Jsem sbírka figurek slonů i regál se sladkostma ve večerce… Jsem fair trade kávička ze třetího i turek a cígo na katedře, jsem poslední panák v Kotvě i první kafe ve Slavii, jsem páteční večer a dokonce i sobotní ráno. Jsem novotvar i archaismus. Jsem všechno, co může nabídnout život.“

Festival si klade za cíl představit veřejnosti nejen pestrost výstupů talentů, kteří mohou v budoucnu tvořit páteř české kinematografie, televizní tvorby, fotografie i dalších médií, ale i pestrost v širším slova smyslu. Ať už jde o festivalové prostory a originální vizáž i výstup nebo průběh v souladu s myšlenkami udržitelného způsobu života či jedinečnou studentskou atmosféru, pro kterou si festival každý rok vybere za cíl domácí i mezinárodní publikum.

68 filmů online

V tematických blocích Famufest představí 68 filmů, soutěžních i nesoutěžních, v barvě i monochromu. „Je radost, že se na letošní Famufest přihlásilo tolik filmů. V programu najdete experimentální filmy, dokumenty, animované i hrané snímky, najdete v nich i filmy, které budou uvedeny ve spolupráci s HFF München. Budete mít možnost je vidět všechny,“ slibují pořadatelé.

Zahájení festivalu i vyvrcholení festivalové soutěže se uskuteční v paláci U Stýblů a bude streamováno živě. Pořadatelé připravili i multimediální výstavu v přízemí paláce. Sedmnáct děl studentů a studentek z kateder centra audiovizuálních studií, fotografie a režie si budou moci prohlédnout kolemjdoucí návštěvníci v opuštěných vitrínách pasáže.

  • Program festivalu a další podrobnosti najdete zde.