Kde jinde by se měl dokument promítat, než na Vyšehradě? Vždyť tohle místo se se slavnou kněžnou spojuje už po staletí. Byla to totiž právě vyšehradská skála, odkud Libuše pronesla slavnou věštbu Praze: „Vidím město veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkat…“

Jedinečná žena

Libuši – mýtickou postavu českých dějin – zná snad každý. Každý ví, že jde o českou kněžnu a manželku Přemysla Oráče, jejíž příběh je popsán v Kosmově kronice z počátku dvanáctého století. Libuše byla jedna ze tří Krokových dcer, která však nad nimi vynikala – měla věšteckého ducha, předvídala a vykládala budoucnost. A tak se není čemu divit, že co nevidět začala i vládnout.

A jaká vlastně byla? „Přímo jedinečnou ženou. V úvaze prozřetelná, v řeči rázná, tělem cudná, v mravech ušlechtilá, nikomu nezadala v rozhodování pří, ke každému byla vlídná - líbezná, ženského pohlaví ozdoba a sláva, dávajíc rozkazy prozřetelně, jakoby byla mužem," uvádí Kosmas ve své kronice.  

Libuše v dílech mnohých umělců

Libuše je prostě legendou, která inspirovala mnoho umělců a tvůrců, jež se pokusili o moderní zpracování jejího příběhu. Tak například v 19. století to byl Alois Jirásek, který jí věnoval jednu ze svých pověstí ve Starých pověstech českých.

Slavný český skladatel Bedřich Smetana pro svou operu Libuše čerpal z českého bájesloví. Mýtická kněžna inspirovala i největšího rakouského dramatika 19. století Franze Grillparzera, ten z Libuše udělal hlavní postavu ve své stejnojmenné tragédii.

Kněžna v rozmanitých podobách

Jak moc je mýtus této věštkyně a kněžny živý teď, v jednadvacátém digitálním století? To vám právě prozradí dokument Taťány Markové, který přiblíží kněžnu v rozmanitých podobách - jako ideál ženy milující i jako bojovnici nebo jako národní symbol či právě jako inspirátorku barvitých fantazií.

Snímek ukáže, že o mýtickou soudkyni se i dnes zajímá hodně spolků, divadelníků, feministek, esoteriků i cosplayerů. Setkáte se s Libuší jako zakladatelkou školy čar a kouzel v Polsku, s Miss Libussa, maskotem českých bronies nebo s novodobými libušínskými kněžkami.

Přijměte pozvání na slavnostní předpremiéru dokumentu a setkejte se tak i vy s touto femme fatale.