Za otce klasické i moderní pantomimy je v našich zemích považován Ladislav Fialka (1931 - 1991), který do Čech uvedl tradici pantomimy podle vzoru francouzského génia žánru Marcela Marceaua. Ve Fialkových stopách šli Boris Hybner, Ctibor Turba anebo Bolek Polívka, kteří do původní křehké pantomimy přinesli němým filmem inspirovaný gag a grotesku.

Nová česká pantomima

Z nejmladší generace se prosazuje Radim Vizváry, který za své umění získal i cenu Thálie. Je výrazným představitelem „nové“ generace mimů, jež fialkovskou tradiční pantomimu zručně kombinuje s alternativním a fyzickým divadlem.

Vizváry stojí už několik let za mezinárodním festivalem mimického divadla Mime Fest, který se koná od roku 2012 v Poličce. A nyní přináší pantomimu i Pražanům. „Není náhoda, že přehlídku pořádáme právě v našem divadle, které je jedinou pražskou scénou, kde Radim Vizváry, umělec opravdu světových parametrů, pravidelně hostuje,“ připomíná ředitel Švandova divadla Daniel Hrbek.

Třikrát Vizváry

Vizváry se na přehlídce představí hned třemi svými inscenacemi. V představení Sólo, za které získal před dvěma lety Cenu Thálie, se coby jeho autor, režisér a současně i hlavní interpret dostane od klasické pantomimy až k butó a od fyzické komedie opíše oblouk až k současnému mimickému divadlu. Zahraje také novinku nazvanou VIP a Pejprbóje aneb hravou pantomimu pro nejmenší diváky.

Slavní Australané míří do Prahy

Do programu přehlídky Mime Mission Vizváry coby její dramaturg zakomponoval nejen své vystoupení, ale pozval také několik zajímavých domácích a zahraničních hostů. Z Německa tak přijede hvězda tamní pantomimy Jannis Eggelsmann a z Austrálie světoznámé duo The Umbilical Brothers. Jde o dvojici mimů, jejíž umění ve svých pořadech ocenily legendy jako Larry King, David Letterman či Jay Leno, a která vystupovala po celém světě.

Shane Dundas a David Collins ve svých představeních kombinují pantomimu s dialogem, loutkami, groteskami, vokálními zvukovými efekty a hojně zapojují i diváky, čímž vytváří nezapomenutelná představení.

Deset mimů na jednom jevišti

Neopakovatelnou podívanou nabídne také představení Mime Collection, kde vystoupí deset mimů a performerů, v souladu se současným trendem propojujícím pantomimu s fyzickým divadlem a novým cirkusem. V celkem osmi různých výstupech tak předvedou divákům pantomimu takovou, jakou ještě neviděli.