Skautský institut zřizuje Junák — český skaut. Pečuje o paměť skautingu, popularizuje ji a zpřístupňuje ji k bádání. To se daří hlavně díky usilovné práci desítek dobrovolníků. Hlavní město Praha je partnerem institutu.