21. ročník oblíbené akce zpřístupní nejširší veřejnosti nejzajímavější památky všech druhů - architektonické, archeologické, sakrální, technické, dále také muzea, galerie, knihovny, i další prostory, v nichž jsou uchovávány neuvěřitelně rozsáhlé sbírkové fondy movitého kulturního dědictví. Akce probíhá po celé republice, samozřejmě se zapojuje i hlavní město.

Na střechu Národního divadla

Hned sedm památek a jednu zahradu zpřístupní Praha 1. Zde můžete navštívit např. interiér kostela sv. Petra na Poříčí, vystoupat po schodech do druhého patra Petrské zvonice.

Během prohlídek se také seznámíte s památníkem Františka Palackého, anebo s trigami na střeše Národního divadla. Navštívit lze i Werichovu vilu na Kampě anebo unikátní barokní faru kostela svatého Vojtěcha, která se pyšní dochovanou barokní výmalbou.

Do zahrad i do podzemí

V zahradách pod Pražským hradem se o víkendu 8. - 9. září budou konat komentované prohlídky - začátky: 12.00, 14.00, 16.00 hodin.

V Praze 2 se v sobotu 15. září otevře kryt na Folimance, V Praze 6 zase historická čistírna odpadních vod.

Z technických památek bude možné navštívit i Libeňský plynojem v Praze 8.

 

Středověk v Chabrech

Doprovodný program nabídne románský kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech. Zde budou 15. září po celý den probíhat  komentované prohlídky. od 10 hodin tu rovněž bude profesor Jan Royta přednášet o unikátních románských malbách a ikonografii Panny Marie v apsidě kostela.

Vystoupí také středověká hudební skupina Consort Helveticus, před kostelem bude připraven po celý den program pro děti - tvořivé dílny, hry, soutěže a divadlo. Illegumova divadelní společnost zde ve čtyři hodiny zahraje pouliční divadlo na téma Pražských pověstí.