Organizátorem Festivalu m3 Umění v prostoru je Studio Bubec ve spolupráci s Galerii hlavního města Prahy a Uměním pro město. Jak už název napovídá, festival se věnuje umisťování uměleckých děl a instalací do veřejného prostoru.

Tématem pátého ročníku je zkoumání možností uměleckého díla jako nástroje ozdravného procesu místa a komunity, metaforicky řečeno Terapie města. Podle kurátorů, kterými jsou Jitka Hlaváčková a Ludvík Hlaváček, totiž město není neživou kulisou našich životů, ale jedním z jeho hlavních aktérů.

Pro realizaci festivalu oslovili čtrnáct umělců nebo uměleckých kolektivů, kteří mají osobní vztah k vybrané lokalitě – dlouhodobě tu žijí a pracují. Ke svému tvůrčímu úkolu tedy nepřistupují jen z pozice umělce, ale také jako občané – insideři znalí místních poměrů, s vnitřní motivací iniciovat zde pozitivní proměnu.

„Společně jsme se pokusili vyhledat v oblasti obou městských částí několik neuralgických bodů (míst a témat) na těle městského organismu a inspirovat aktivitu, která nevidí město jen z hlediska funkčního mechanismu, ale i jako prostředí radosti a překvapení,“ popsali kurátoři.

Podrobnosti o programu najdete na webu festivalu.