V neděli 6. listopadu 2022 začne ve 12 hodin kreativním workshopem pro malé i velké. V 15 hodin bude následovat komentovaná prohlídka výstavy František Bílek a Otokar Březina, o hodinu později pak komentovaná prohlídka vily a odpolední program zakončí neformální přípitek mezi díly Františka Bílka v zahradě vily.

Workshop pro všechny věkové kategorie

V rámci workshopu budeme zachycovat sochy i jejich detaily, které byly pro Bílka důležité (ruce, oči, výrazy v tvářích, drapérie) – prostřednictvím velkoformátového kreslení rudkami na zemi v ateliéru přímo mezi sochami. Součástí workshopu bude i propojování obrazu a osobitého písma Františka Bílka – návštěvníci např. budou moci navrhnout knižní obálku volně inspirovanou stylem autora. Účastníci workshopu si budou moci vyzkoušet realizaci živých soch (tzn. napodobování monumentálních soch z masivních kusů dřeva živými kompozicemi „vytvořenými“ a „režírovanými“ přímo zúčastněnými návštěvníky), které si budou moci i zdokumentovat.

Komentovaná prohlídka výstavy František Bílek a Otokar Březina

Málokteré umělce spojoval tak vyhraněný vztah na bázi přátelství a současně tvůrčí inspirace jako sochaře Františka Bílka (1872–1941) a básníka Otokara Březinu (1868–1929). Pro oba umělce byl stěžejní důraz na duchovní poslání díla, které nadřadili formálnímu estetickému výrazu. Rozhodli se proto svá mystická poselství povýšit na hlavní smysl své symbolistní tvorby, ke kterému ale, přes zdánlivý soulad, každý z nich směřoval vlastní osobitou cestou. Výstavou vás provedou kurátoři Hana Larvová a Pavel Myslín.

Komentovaná prohlídka vily

Ateliérovou vilu vystavěl František Bílek v letech 1910–1911 podle vlastních plánů. Nepravidelně členěnému interiéru dominuje vysoký ateliér jako přirozené pracovní a duchovní středisko stavby. Letos ve vile Galerie hl. m. Prahy otevřela novou stálou expozici, v níž jsou kromě původního vybavení interiéru prezentována sochařova díla z jeho vrcholného tvůrčího období. Průvodcem návštěvníků bude spolukurátor stálé expozice Martin Krummholz.

Doprovodný program

Po celý den budou návštěvníci moci zhlédnout film režisérky Hedviky Hlaváčkové V hlavě Františka Bílka, který vznikl v koprodukci s Českou televizí k letošnímu výročí. Film má televizní premiéru 2. 11. 2022 na kanálu ČT Art ve 22.05 hodin.