Série SONIC CIRCUITS je sonda do aktuální situace českého zvukového umění, ale i šance nahlédnout do mezinárodní scény zvukového i audiovizuálního umění.

Nevšední koncert tentokrát zazní díky Opening Performance Orchestra, Luciano Chessa a Phaerentz, jež uvedou skladby pro intonarumori, což jsou původní nástroje italských futuristů, jakož i futuristickou poezii v italštině a češtině.

Luciano Chessa

Luciano Chessa je italský skladatel, dirigent, klavírista, hudební teoretik a performer. K jeho významným skladbám z poslední doby patří například rozsáhlé varhanní dílo Cromlech, jehož premiéra se konala v květnu 2018 v Town Hall v Melbourne.

Je rovněž hudebním historikem, který se specializuje na italskou hudbu 20. století a americkou hudbu 21. století.

Opening Performance Orchestra

Opening Performance Orchestra je sedmičlenný soubor, který se téměř dvě dekády věnoval neveřejným hudebním i mimohudebním aktivitám. Od roku 2006 se však už zaměřuje na vlastní hudební tvorbu. Hlukový konceptualismus tohoto tělesa, hlásící se k výbojům hudební avantgardy 20. století i japonské noise music, je založen na myšlence tzv. fraction music a na sloganu „žádné melodie – žádné rytmy – žádné harmonie“.

Phaerentz

Phaerentz, vlastním jménem Petr Ferenc, je pražský elektronický hudebník, promotér a hudební publicista. Pracuje se zvukem a různými médii, využívá přehrávače, většinou gramofony, kazetové magnetofony, ale i minidisky a CD walkmany.