„Život jako pole plné zralých klasů, skýtajících výživu bratří na každý den. Mnohé klasy svázány ve snopy – sloupy. Některé ze sloupů nedostavěny, protože ničeho nenesou.“ To měla podle slov samotného sochaře, architekta, ale i mystika a spisovatele Františka Bílka představovat tato zajímavá stavba na pražských Hradčanech, kterou si sám navrhl do posledních detailů. A jak tento architektonický skvost vypadá?

Detaily živé přírody

Půdorys vily tvoří kamenné sloupy, inspirované egyptskou architekturou. Budova má tvar mezikruží, připomínající kosu žnoucí snopy žita. Vše završuje velká plochá střecha a plášť domu, který je z přírodního kamene a červených režných cihel.

Málokdy můžeme takto historicky vzácný dům obdivovat téměř v původním stavu. Je to hlavně dáno tím, že stavbu od rodiny získala v roce 1963 Galerie hlavního města Prahy. Dnes se v ní prezentuje nejen původní vybavení interiéru, ale také díla z Bílkova vrcholného tvůrčího období.

František Bílek

František Bílek je dodnes považován za zcela ojedinělý fenomén nejen v českém, ale i světovém umění. Jeho tvorba přesahuje do mystických rovin a nese v sobě filozofické, náboženské i literární stopy.

Narodil se roku 1872 v Chýnově, v jižních Čechách. Byl nejen sochař, ale také keramik a řezbář, grafik, kreslíř, ilustrátor a autor návrhů knižních vazeb i různých druhů užitého umění. A v neposlední řadě také právě výborný architekt. Však každý detail vily odráží sílu díla tohoto mistra. A o tom se můžete při návštěvě vily přesvědčit sami.