Za Prahu byl do soutěže nominován kolektiv restaurátorů sochařů a pracovní tým vedený ak. soch. a rest. Martinem Pokorným ve složení ak. soch. a rest. Vojtěch Adamec, ak. soch. a rest. Jiří Kačer, ak. soch. a rest. Petr Gláser, Ing. arch. Pavel Havlas a Ing. Petr Justa, který se podílel na projektu „Celková obnova zahradního schodiště zámku Troja v Praze“.

Zámecký areál, který spravuje Galerie hlavního města Prahy, byl v období socialismu nákladně rekonstruován, ale na zahradní schodiště se tehdy nedostalo prostředků. Schodiště se sochařskou výzdobou z let 1678 až cca 1703 od Johanna Georga a Paula Heermannových se před obnovou nacházelo v havarijním stavu. Velká část architektury i sochařské výzdoby vykazovala korozi kamene, v minulosti navíc došlo k vysprávkám z nevhodného materiálu. Lokálně byl kámen pokryt krustami, biologickými depozity a ve spodních partiích byl i zasolený. Zjištěny byly i statické poruchy na figurách. V rámci restaurátorských prací na schodišti se ukázala nutnost řešit i suterénní prostory a jejich provázání s nadzemními částmi. Výsledkem je obnova schodiště v podobě, která by se alespoň hmotově měla blížit původnímu autorskému záměru.

Více informací a hlasování veřejnosti na: https://www.npu.cz/pamatky-dekuji.

Laureáti ocenění „Patrimonium pro futuro“ včetně držitele ceny veřejnosti kategorie „Památky děkují“ budou vyhlášeni v listopadu na slavnostním galavečeru v Praze.

https://www.ghmp.cz/aktuality/hlasujte-pro-nas-v-soutezi-pamatky-dekuji/