Galerie hlavního města Prahy v rámci sbírky veřejných plastik spravuje také jednu z nejstarších sochařských památek v Praze. Románský reliéf se dvěma postavami, který se dochoval na zbytku raně středověké věže nenápadného pavlačového domu při úpatí Malostranské mostecké věže Karlova mostu. Jde o výjimečné sochařské dílo, které v sobě skrývá mnoho dosud spolehlivě nezodpovězených otázek.

Jedna velká záhada

Spolu s lektorkou si návštěvníci 27. září připomenou ikonická díla českého románského umění a pak dojde na fakta a neověřené teorie týkající se scény zobrazené na opukovém reliéfu. Ten zůstává pro vědce záhadou už desítky let. Neví se totiž, koho měly dvě mužské postavy zobrazit, není znám ani autor, ani doba vzniku.

Stav památky se v minulých letech rapidně zhoršoval. Galerie hlavního města Prahy proto provedla výzkum a reliéf zakonzervovala. Unikátní dílo je ukryto v soukromém domě, který kdysi sloužil jako celnice a přiléhá k Juditině věži, poslednímu zbytku mostu, který zde stál před tím dnešním, Karlovým.

Mnoho teorií, žádná přesvědčivá

Jedna z vyobrazených postav sedí na trůnu a ramena má zahalena do pláště. Druhý muž je prostovlasý a klečí na pravém koleni. Kousek ruky, který se našel společně s patou, naznačuje, že klečící držel nějakou věc. To je ale vše, nač vědci zatím s jistotou přišli.

Teorií o tom, kdo ti dva jsou, je mnoho, žádná však nebyla přesvědčivě doložena. Jedni tvrdí, že se může jednat o Vladislava II., který nechal vystavět Juditin most, a neznámého italského architekta. Další vysvětlení je, že na reliéfu před Vladislavem II. klečí jeho syn Bedřich a ukazuje tak své nástupnické právo.

Podle jiných jde naopak o Vladislava klečícího před císařem Fridrichem Barbarossou, který mu udělil královský titul.

Neví se ani, kdy dílo vzniklo

Nejasná je i doba vzniku díla. Snad souvisí s výstavbou Juditina mostu, může být ale novější a pocházet až z výstavby mostu Karlova. Památka byla dlouho neznámá, znovu objevena byla až na konci 19. století.

Pro návštěvníky přednášky bude připraven doprovodný tištěný materiál s obrázky a základními fakty o této tajemstvími obestřené památce.

 

Podívejte se na stránky www.ghmp.cz.