Edukační centrum v Colloredo–Mansfeldském paláci je určeno nejen pro dospělé, ale také pro děti, celé rodiny, seniory, znevýhodněné i individuální zájemce. Konají se zde vzdělávací aktivity, které zprostředkovávají a představují výstavy i sbírky galerie. Je to otevřená a vstřícná platforma pro interakci a aktivní komunikaci s uměním.

Přednášky o plastikách

A právě edukační centrum, které sídlí v těsné blízkosti Karlova mostu, realizuje pravidelné cykly přednášek a procházek po veřejných plastikách, které má ve své správě Galerie hlavního města Prahy.

Nyní se můžete díky externí lektorce Tereze Kučerové dozvědět, jak je to například s významným pomníkem Františka Palackého od sochaře Stanislava Suchardy.

Okolnosti vzniku

„Myšlenka postavit pomník k poctě Františka Palackého vznikla již po jeho smrti v roce 1876. Ačkoliv prvotní ambicí iniciátorů bylo vztyčení pomníku do roku 1898, kdy by zakladatel moderního českého dějepisectví oslavil sto let, protáhlo se dokončení projektu až do roku 1912. Přednáška přiblíží okolnosti vzniku tohoto monumentu,“ sdělila lektorka Tereza Kučerová.

Představeny budou nejzásadnějších návrhy, které vzešly z veřejné soutěže, zajímavé bude i vysvětlení úlohy architekta Aloise Dryáka. Dojde samozřejmě i na osobnost a autora pomníku - českého sochaře, medailéra a designéra Stanislava Suchardu, mimo jiné bude řeč o tom, jaká stylová východiska byla pro tvorbu tohoto díla zásadní.

Pamětní list pro posluchače

Na závěr přednášky bude připraven doprovodný tištěný materiál s obrázky a základními fakty. Každý účastník cyklu s alespoň 50% účastí navíc obdrží na závěrečné přednášce v červnu 2020 pamětní list.