Tento nový cyklus, jehož je nadcházející přednáška součástí, rozpracovává zajímavé náměty a zároveň odráží výstavní činnost galerie týkající se právě veřejné plastiky.

Jeroným Kohl

Tentokrát bude řeč o Jeronýmovi Kohlovi. Tento pražský barokní sochař a řezbář se narodil v Horním Slavkově a považuje se za jednoho z předních umělců své doby. O tom svědčí i jeho jmenování na dvorního sochaře.

V jeho tvorbě se mísí tradice manýristická s nově přicházejícím realistickým pojetím baroka. Mezi jeho práce patří například sochařská výzdoba tzv. Kohlovy kašny na druhém nádvoří Pražského hradu nebo Neptun pro kašnu v zahradě Jana Jáchyma Slavaty na Smíchově, dnes Medvědí kašna na náměstí 14. října v Praze na Smíchově. Svůj život završil pracemi pro Karlův most.   

Socha svatého Augustina

V roce 1708 zhotovil Kohl sochu svatého Augustina, která byla následně umístěna právě na pražský Karlův most. Svatý Augustin je patronem teologů, knihtiskařů, pivovarníků a výrazně se zasloužil o boj proti kacířům. Na soše je proto vyobrazen, jak šlape po kacířských knihách.

V současnosti si však na Karlově mostě můžete prohlédnout pouze repliku z roku 1971 od autorů Duška, Velínského, Sopra a Hampla. Originál sochy je umístěn na pražském Vyšehradě.

Vedle realizací děl pro Karlův most se přednáška zaměří i na jeho velmi rozsáhlou tvorbu pro císařský dvůr a pro augustiniány.