Kousek od Karlova mostu, na jednom z nejrušnějších míst hlavního města, se nachází palácový skvost s prvky vrcholného baroka a pozdějších rokokových a druhorokokových úprav - Colloredo-Mansfeldský palác. V současnosti objekt spravuje Galerie hlavního města Prahy.

Palác i činžovní dům

V některých svých částech je dochován ve zcela autentickém stavu, na jiných místech je poznamenán stavebními úpravami a někde samozřejmě zasáhl i zub času.

Jeho historie je spojena s významnými šlechtickými rody, kulturními a historickými událostmi. Mezi poslední patří například zasedání královské rady „zimního krále“ Fridricha Falckého po bitvě na Bílé hoře v roce 1620.

Definitivní novorokokovou tvář interiérům v šedesátých letech 19. století vtiskla rodina Auerspergů, která kolem roku 1900 přestavěla velkou část paláce na luxusní činžovní dům.

Prohlídka

Prohlídková trasa, kterou si můžete 17. srpna projít, vám představí stavební a kulturní historii tohoto objektu. Uvidíte sály v reprezentativních prostorách piano nobile včetně ohromujícího a téměř neznámého barokního tanečního sálu, který je nejkrásnějším a současně nejlépe dochovaným prostorem paláce.

Definitivní výzdoba tohoto tanečního sálu byla patrně dokončena v letech 1736 – 1737. Autory nástropní fresky s námětem shromáždění olympských bohů jsou freskař Pietro Scotti a kvadraturista Giovanni Battista Zeist.

Využijte možnost poznat krásu a historii jednoho z nejkrásnějších paláců našeho hlavního města.

 

Více informací na www.ghmp.cz