V unikátním gotickém rohovém domě na Staroměstském náměstí sídlí od roku 1988 Galerie hlavního města Prahy. V historicky cenných interiérech pořádá výstavy a představuje konceptuální umění.

Najdete zde také prodejnu knih a katalogů, v zadní části si můžete dát dobrou kávu s výhledem na barokní pavlače a historickou původní studnu. A také můžete využít výjimečné příležitosti a vypravit se do tohoto neobyčejného měšťanského domu na komentovanou prohlídku.

Historie

A kam až vůbec sahají počátky Domu U Kamenného zvonu? Podle posledních průzkumů se jeho vznik datuje do druhé poloviny 13. století. Tehdy za mohutným věžovým nárožím s masivními obvodovými zdmi stálo podélné boční stavení.

Řadu let se tento unikát ukrýval pod barokní fasádou. Ta byla odstraněna a poté objekt prošel rekonstrukcí a opět dostal svou původní gotickou podobu.

Komentovaná prohlídka

Na prohlídce 29. prosince se vám otevřou běžně nepřístupné prostory a uvidíte místa, kudy procházely dějiny. Poznáte blíže celou zajímavou historii domu a gotickou architekturu inspirovanou sakrálními stavbami.

Uvidíte jedinečné malby z počátku 14. století, přiblíží se vám odkazy k panovníkovi, trůnu a evropské dvorské kultuře, dějinné souvislosti a současný pohled, rekonstrukce a restaurování.

A kdo zde přebýval nebo se narodil? To se můžete dozvědět přímo na místě tohoto historií dýchajícího architektonického skvostu.