Zájemci se do něj mohou přihlásit pouze elektronicky prostřednictvím Tender Arény, uzávěrka je 21. dubna 2023 ve 14 hodin. Vítěz by měl být vyhlášen letos v září, rozhodne o něm pětičlenná porota. Úkolem vítěze bude také zajistit realizaci a instalaci navrženého díla. Organizátorem soutěžního dialogu je CCEA MOBA studio.

Předmětem tohoto soutěžního dialogu a součástí veřejné zakázky je kromě návrhu nového uměleckého díla – světelného objektu pro pasáž spojující severní a jižní vestibul stanice metra Florenc C také zpracování kompletní projektové dokumentace v součinnosti s GHMP, DPP a zhotovitelem rekonstrukce stanice. A to včetně soupisu prací a dodávek a získání potvrzení o splnění technických norem pro použití v metru. Dále je předmětem zakázky dodání uměleckého díla, jeho instalace a zprovoznění, součinnost při odstraňování vad a nedostatků a v neposlední řadě autorský dozor.

Více informací je k dispozici zde.