Dům stojící na Staroměstském náměstí je pojmenován podle kamenného zvonu zasazeného na nároží. Řadu let se tento unikát ukrýval pod barokní fasádou, která byla následně odstraněna. Poté objekt prošel rekonstrukcí a opět dostal původní gotickou podobu.

Bývalá rezidence

Počátky Domu U Kamenného zvonu se podle posledních průzkumů datují do druhé poloviny 13. století, kdy za mohutným věžovým nárožím s masivními obvodovými zdmi bylo podélné boční stavení. Z kronik je známo, že poté, co královský palác na Pražském hradě lehl po požáru v troskách, sloužil jako luxusní gotická rezidence k dočasnému bydlení slavných osobností české historie.

Mimo jiných tu pobývala také Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský a je pravděpodobné, že právě zde se 16. května 1316 narodil jejich syn Václav.

Komentovaná prohlídka

Od roku 1988 slouží Dům U Kamenného zvonu jako výstavní prostor Galerie hlavního města Prahy. Najdete tu prodejnu knih a katalogů a v zadní části objektu je umístěna kavárna.

Prohlídka, která je naplánována na 1. září, bude zaměřena na historii domu, přiblíží také gotickou architekturu inspirovanou sakrálními stavbami, jedinečné malby z počátku 14. století, odkazy k panovníkovi a trůnu a evropské dvorské kultuře, dějinné souvislosti a současný pohled, rekonstrukci a restaurování. Dostanete se i do běžně nepřístupných míst, jako je kaple, sklepení a koncertní sál.