Výstavu dvou autorů spojuje společné téma. Je to vztah lidí k přírodě a k sobě navzájem, odpovědnosti, intimnímu vztahu ke světu a kosmu a budování utopického přesahu ve snaze vymezit naše přemýšlení o současnosti směrem ke kýžené budoucnosti.

„Zatímco se Sikorova objektivizační strategie dotýká pozice jednotlivce v kosmu, Vladimír Havlík se obrací k pospolitým vztahům budovaným na základě nonspektakulárních gest,“ popsal výstavu její kurátor Jakub Král.

Společná věc

I když oba umělce dělí odlišná generace a myšlenkové zázemí, oběma jde o jednu společnou věc. Tou je postižení vzájemnosti spoluprožívání světa a jeho spoluutváření prostřednictvím dvou strategií: „velkého“ Sikorova pohledu shora a Havlíkova sledování drobných posunů v našich vztazích.

Rudolf Sikora

Slovenský malíř, kreslíř, grafik, fotograf, sochař a pedagog Rudolf Sikora je jednou z hlavních postav současného konceptuálního umění na Slovensku a jedním z nejvýznamnějších postav českého a slovenského výtvarného umění 20. století.

Vladimír Havlík

Performer, výtvarník a pedagog Vladimír Havlík pronikl do tajů takzvané akční tvorby v 70. a 80. letech. Pořádal happeningy a akce v přírodě zvané land art. Později se věnoval kresbě, malbě a dalším oblastem tvůrčího vyjádření. Jeho díla jsou ve sbírkách Národní galerie v Praze, Muzea umění Olomouc, Moravské galerie v Brně, v Budapest Gallery nebo v Landesmuseu v Linzi.

Výstavu Rudolfa Sikory a Vladimíra Havlíka si můžete 18. září naposledy prohlédnout s odborným výkladem známého historika a odborníka na slovenské akční umění Jánem Kralovičem.