Edukační centrum Galerie hlavního města Prahy aktivně komunikuje s veřejností. Za normálních okolností v běžném provozu pravidelně realizuje kreativní workshopy. V aktuální situaci, kdy opět trávíme doma více času, můžete využít zajímavých záznamů a inspirujících videí pro svoje vlastní tvoření.

Animovaný film

Na jednom ze zajímavých workshopů Galerie hlavního města Prahy se ve spolupráci s Aeroškolou uskutečnila animační dílna pro rodiče s dětmi. Výsledkem bylo několik zajímavých kreslených klipů, které byly vytvořené technikou ploškové a materiálové animace a jejich kombinací. Teď si je můžete připomenout.

Tato netradiční dílna také tematicky navazovala na motivy metamorfózy, mutace nebo propojení lidského těla s moderními technologiemi. K tvorbě byly využity nejrůznější materiály, technické součástky i další nalezené a nepotřebné předměty.

Připravte si vlastní experimentální prostor a za pomoci krátkých instruktážních videí od Aeroškoly ( www.aeroskola.cz) si můžete animovaný film vytvořit i vy doma.

Město budoucnosti

Ve spolupráci s Institutem pro regionální rozvoj, interkulturním festivalem RefuFest a s nevládní organizací Youth Included uskutečnilo edukační oddělení v rámci projektu You Are Welcome mezinárodní workshop na téma City for All of Us.

„Hlavním cílem bylo vypracování koncepce a realizace kolektivního modelu města, kam každý umístil vlastní budovu, sochu, objekt nebo instalaci, a zahraniční návštěvníci z mnoha zemí tak symbolicky navrhli společné místo pro život – město plné energie, kreativity, umění a informací,“ sdělili k projektu kurátoři.

K vytvoření takového vlastního futuristického města budete potřebovat různé kartony, papíry, noviny, provázky, drátky, krabice a další nepotřebné věci, které se najdou v každé domácnosti.

A vytvořit můžete nejen dům, ale také třeba sochu do veřejného prostoru, zkrátka fantazii se zde meze nekladou.