Ty nejznámější jsou pomník vědce, lékaře, učence a biologa Jana Evangelisty Purkyně, socha spisovatelky Elišky Krásnohorské a pomník spisovatelky Karoliny Světlé.

Jan Evangelista Purkyně

Pomník nejvýznamnějšího českého přírodovědce, fyziologa, anatoma, biologa, básníka a filozofa, vlastence a národního buditele, zkrátka českého génia Jana Evangelisty Purkyně, najdete v jižní části náměstí.  Autory tohoto významného díla, které pochází z roku 1961,  jsou Oskar Kozák a Vladimír Štrunc.

Na kónickém obdélníkovém podstavci z leštěné žuly je vpředu nápis JAN EV. PURKYNĚ 1787 – 1869. Socha na židli sedícího vědce v nadživotní velikosti v dobovém oblečení je bronzová. .

Dvě spisovatelky

Uprostřed náměstí, před kostelem sv. Ignáce, je zase bronzová busta Karolíny Světlé, kterou vytvořil sochař Gustav Zoula společně s architektem Josefem Fantou. Odhalena byla roku 1910. Pomník ztvárňuje spisovatelku již ve starším věku a je tvořen z kamenného soklu, stojícího na třístupňovém kamenném podstavci s postranními výběžky.

Česká spisovatelka a představitelka generace májovců Karolina Světlá, která bydlela poblíž náměstí, v domě U Kamenného stolu, je považována za zakladatelku českého vesnického románu a byla přítelkyní spisovatelky, básnířky a překladatelky Elišky Krásnohorské, jejíž socha se pro změnu vyjímá v západní části Karlova náměstí.

Je vytesána z jediného bloku bílého rumunského mramoru a pochází z dílny sochařky Karly Vobišové – Žákové. Na tomto místě byla odhalena roku 1937.