V rámci večera vystoupí studentský pěvecký sbor Besharmonie a mužská část pěveckého sboru Pueri gaudentes. Speciálním hostem bude operní sólista Národní divadla Zdeněk Plech. Uměleckého tlumočení do českého znakového jazyka v rámci celého předvánočního setkání se ujmou profesionální umělecké tlumočnice a tlumočníci.

Na Adventním koncertu zazní koledy, známé i méně známé vánoční písně z celého světa i slavné gospely.

Adventní koncert Tichého světa se koná za podpory hlavního města Prahy a vstupné na něj je dobrovolné. Více informací k dispozici zde.