Komunitní centrum Motýlek, z.ú., které existuje už 20 let (původně Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú.), poskytuje prostřednictvím sociálních a návazných služeb pomoc a podporu sociálně znevýhodněným dětem a dospívajícím.

Výtěžek koncertu je určený na péči o děti a mladé dospělé s mentálním postižením a poruchou autistického spektra, pro něž Motýlek pořádá jinak nedostupné pobyty v přírodě spojené s osamostatňováním od rodičů, tak i spoustu dalších aktivit.

Přijďte si užít pohodový večer a zároveň podpořit dobrou věc.