Dvořákova Praha opět nabídne dva týdny plné krásné hudby, hvězdných interpretů a mimořádných zážitků. Výběr děl našeho světového skladatele se letos zaměří na jeho instrumentální koncerty a v novodobé premiéře zazní první zhudebnění Dvořákovy rané opery Král a uhlíř.

Mladý festival

Poměrně mladý festival dnes patří mezi divácky nejnavštěvovanější festivaly svého druhu u nás. Pro představu v letech 2008 – 2018 uvedl celkem 215 koncertů a jeho koncertními sály prošlo více než 156 000 návštěvníků.

Zahajovací koncert

Zahajovací koncert letošního ročníku Dvořákovy Prahy slibuje jedinečný zážitek. 8. září ve Dvořákově síni v Rudolfinu zazní skladatelův slavný violoncellový koncert i populární osmá symfonie.

Na pódiu vystoupí Symfonický orchestr italského rozhlasu a televize Rai Torino pod vedením skutečné dirigentské osobnosti Christopha Eschenbacha. Sólistou bude šestadvacetiletý rakouský violoncellista perského původu a dnes velmi vyhledávaný hudebník mladé generace Kian Soltani.

Spojení úchvatné hudby s mistrovskou interpretací bude určitě tím pravým vykročením do letošního ročníku.

Programové řady

Festival se věnuje celému Dvořákovu odkazu, program je tak uspořádán do několika řad. Jsou to Dvořák Collection, Komorní řada, Po stopách Antonína Dvořáka, Den D a Spirituální koncert.

Vedle Dvořákových nejslavnějších děl zazní i jeho skladby z prvního desetiletí kompoziční práce. Budete mít možnost lépe porozumět, jak se hudebně vyvíjel, hledal a zdokonaloval. To celé bude v kontextu jeho současníků, ale i předchůdců a pokračovatelů.

Místa koncertů

Koncerty se odehrají v Praze v Rudolfinu (hlavní koncertní prostor), Anežském klášteře (komorní řada) a v katedrále sv. Víta. Ve Středočeském kraji to budou místa spjatá s životem a dílem skladatele (Lužany, Nelahozeves, Vysoká u Příbramě, Zlonice) i pod širým nebem.

Doprovodný program

Před festivalem - v neděli 1. září - se uskuteční výlet Po stopách A. Dvořáka do míst, která jsou spjatá s jeho životem a dílem. 14. září se pak v areálu Anežského kláštera uskuteční zábavný a nejen hudební Rodinný den zaměřený na ty nejmladší posluchače.

 

Více informací o doprovodném programu na stránkách festivalu