Ve významném roce 2018, kdy si připomínáme 100 let české státnosti, dá orchestr prostor skladatelům, kteří utvářeli kulturní prostor První republiky. Patří mezi ně i Josef Bohuslav Foerster, poutník Evropou, který se v roce 1918 vrátil zpět do vlasti. Jeho Slavnostní předehra zazní i na zahajovacích koncertech FOK.

Program:

JOSEF BOHUSLAV FOERSTER Slavnostní předehra C dur op. 70

RICHARD STRAUSS Čtyři poslední písně

GUSTAV MAHLER Symfonie č. 1 D dur „Titán“

 

Účinkují:

Lise LINDSTROM | soprán

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

Pietari INKINEN | dirigent

Více informací a vstupenky zde.