V úterý 8. prosince zazní koncert souboru Cappella Mariana s varhaníkem Jaroslavem Tůmou, který se měl uskutečnit v listopadu v rámci cyklu Stará hudba. Vzdává hold renesančnímu velikánovi Carolu Luythonovi, franko-vlámskému skladateli a neméně uznávanému varhaníkovi, od jehož úmrtí letos uplynulo 400 let. Jeho životní dráha se váže k habsburské císařské kapele a vyvrcholila metou nejvyšší, když se Luython stal dvorním skladatelem Rudolfinské kapely.

Vokální soubor Cappella Mariana s uměleckým vedoucím Vojtěchem Semerádem a varhaník Jaroslav Tůma provedou mj. Luythonovu slavnou mši Missa super Basim: Caesar vive!  „Název koncertu nese dvousloví „Caesar Vive!“ – úvodní slova cantu firmu ze stejnojmenné mše a jedné z nejvýraznějších kompozic Carla Luythona. V každé části mše vždy jeden z hlasů přednáší hold císaři: Žij blaze, Císaři! Na koncertě uslyšíme vedle duchovních děl i jeho madrigalovou tvorbu a v neposlední řadě varhanní skladby v podání Jaroslava Tůmy. Ať žije blaze v našich vzpomínkách nejenom císař, ale i neprávem opomíjený Karel Luython!“ uvedl o programu Vojtěch Semerád.

 

V úterý 15. prosince může publikum sledovat koncert dechového souboru PhilHarmonia Octet Prague, který těží nejen z repertoáru klasicistní hudby, ale uvádí též současnější skladby v originálních úpravách. „Program tohoto typu obhajuje určitou hudební filozofii, a sice že na poli komorní hudby jsme schopni plnohodnotně realizovat atraktivní opusy symfonického repertoáru a svým způsobem poukázat na nové možnosti hudby, nejen té komorní,“ řekl hobojista Vilém Veverka, jenž stál u zrodu souboru. Kromě Oktetu Es dur op. 103 L. van Beethovena zazní dvě světové premiéry: Musorgského Obrázky z výstavy ve verzi pro dechové okteto a klavír s Martinem Kasíkem (arr. Tomáše Ille) a „Americká" suita Antonína Dvořáka ve verzi pro dechové okteto s kontrabasem (Petr Ries). Autorem této úpravy je fagotista Václav Vonášek, další ze zakládajících členů souboru.

 

V úterý 22. prosince streamované adventní koncerty završí soubor Baborák Ensemble, „Jsem moc rád, že mohu v adventním čase hrát pro věrné posluchače a abonenty FOK a spolu se členy Baborák Ensemble jim nabídnout hodinku hudby se skladbami mistrů čtyř hudebních období. Koncert podpoří sbírku, která míří k umělcům na volné noze, kteří mají rodinu, pobírají rodičovskou podporu a nemohou žádat o jinou covidovou státní pomoc.“

Na koncertě zazní skladby Corelliho, Bacha, Mozarta, Rejchy a také pásmo Christmas Songs s populárními vánočními melodiemi v úpravě Františka Šterbáka speciálně pro Baborák Ensemble.

 

Všechny přenosy budou ke zhlédnutí zdarma na YouTube kanálu Pražští symfonikové FOK.

Příspěvky na sbírku je možné zasílat prostřednictvím platformy Donio.