Radek Baborák založil Horn Fest Praha společně se svými kolegy v loňském roce a navzdory první vlně koronavirové pandemie festival nezrušili. Naopak jako jedni z prvních využili moderních technologií a festival uspořádali alespoň prostřednictvím internetu. Obdobné to bude i při letošním ročníku, který je spjat s důležitým výročím historie lesního rohu v Čechách. Sám Radek Baborák k samotnému jubileu uvedl:

„Před 340i lety přivezli lovčí hraběte Šporka z Francie do českých zemí první lesní rohy a začali vyučovat umění hry na tyto majestátní nástroje. Od té doby se v našich luzích a hájích ozývá jejich jedinečný zvuk. Tato tradice trvá do dnešních dnů. Můžeme být právem hrdi, na plejádu skvělých hráčů - hornistů, kteří nás proslavili v kulturním světě napříč staletími. V dnešních dnech, v konkurenci mnoha lehce přístupných volnočasových aktivit, se jeví jako nezbytné tento druh umění podporovat a iniciovat povědomí o tomto fenoménu.“

Letošní Horn Fest Praha nabídne posluchačům celkem tři koncerty. První ve spolupráci s violoncellistou Markem Štrynclem a seskupením Musica Florea bude zaměřen na starou hudbu a zvuk přirozeného lesního rohu. Společně provedou skladby od G. Ph. Telemanna, F. Dandrieu, Ch. Pezolda a F. Fetise.  Následovat bude velkolepá oslava Českého hornového sboru společně s mistrovským varhaníkem Alešem Bártou z prostor kostela sv. Anežky České na Spořilově. Mj. zazní i světová premiéra skladby od Nikol Bókové – Heart of Gold napsaná právě pro tuto příležitost. Festival uzavře koncert s názvem Crossover Horn, kde se představí Baborak Ensemble v odlehčenějších a modernějších žánrech.

Podrobnosti ohledně přenosu koncertů na: www.hornfestpraha.cz a na Facebookovém profilu festivalu.