Snahou holandských organizátorů projektu Bruder/Bratři, který spolupořádá hudební vystoupení, je propojit lidi s různým zázemím z celé řady zemí pomocí sdílené historie a hudby jako univerzálního jazyka, kterému všichni rozumí. Globální projekt se tudíž nazývá Brüder, německé slovo pro “bratry” (dnes významově i pro sestry), což je také součástí evropské hymny s dobře známou větou “Alle Menschen werden Brüder” ze známé Beethovenovy Ódy na radost.

Hudba spojuje národy

Projekt orientovaný na evropské kulturní dědictví popisuje osobní příběhy vojáků viděné očima dnešní generace, jejich přímých rodinných potomků na pozadí 100 leté exkurze do hudebního a technologického vývoje od roku 1918 až do současnosti.

Holandská iniciativa směřuje k připomenutí si nesmírných útrap, které zažívali všichni vojáci formou Evropského memoranda  k 11. listopadu 2018 a zároveň na poukázání destrukce pro celé evropské obyvatelstvo.

Během celého víkendu budou v Praze probíhat hudební akce, které mají spojovat národy.