Erudovaným programem chtějí pořadatelé Letních slavností staré hudby spolu se souborem Collegium Marianum připomenout, že hudba je od nepaměti nedílnou součástí světských i církevních slavností. 

Koncerty zahrnují letos poprvé i několik lokací na Pražském hradě. „Kromě tradičních míst jako Břevnovský klášter či zámek Troja se koncerty budou konat i v Míčovně Pražského hradu, v Rudolfově Galerii a Španělském sále, přičemž programy sem umístěné pomohou odkrýt nové hudebně-historické souvislosti,“ říká ředitelka festivalu Markéta Semerádová. 

Dva čakany a klavír

Kuriozitou letošního ročníku je vystoupení tria Laterna Magica, složeného ze dvou čakanů a kladívkového klavíru. Hudebníci z valonského regionu v Belgii představí raně klasicistní program v podání na zcela neznámý dechový nástroj, původně píšťalu uherských pastýřů, která se však ve své době používala také jako hůl či zbraň a prosadila se zároveň v hudebních salonech období biedermeieru. 

Velkolepé zakončení festivalu slibuje program nazvaný Král přichází, představující ceremoniální ouvertury, pochody a entrées určené pro versailleské slavnosti Ludvíka XIV. a výběr árií z oper a baletů Jeana Baptisty Lullyho. Ve Španělském sále Pražského hradu zahrají francouzští sólisté Jean-François Novelli a Arnaud Marzorati ve spolupráci se souborem Collegium Marianum, dechovým souborem Arena Musicale a s francouzskými Les Lunaisiens.