Koncerty podle ředitele festivalu Romana Bělora v nejvyšší možné míře naplňují očekávání od festivalu. „Vystoupení špičkových umělců domácí i mezinárodní scény, hostování zahraničních orchestrů a ansámblů, představení mladých talentů. Za situace, kdy se v podstatě zastavil kulturní život, a to nejenom v České republice, považujeme tento program za zdravě odvážný,“ uvedl Bělor s tím, že v uplynulých měsících tým zajišťující festival pečlivě sledoval vývoj pandemické situace, byl v každodenním kontaktu s umělci, s příslušnými úřady a vytvořil nespočet nejrůznějších scénářů. „Projekty formátu Pražského jara, se silnou mezinárodní účastí a složitou logistikou, nelze zastavit či uvést v běh v řádu dnů. Měsíc před zahájením festivalu považujeme za správné i ve vztahu k divákům představit jasnou vizi. Program, který předkládáme, je průsečíkem toho nejlepšího možného, co nám dovolují protiepidemická opatření platná nejenom v České republice, ale s ohledem na hostování zahraničních umělců i v zahraničí, a ekonomických možností festivalu při enormním výpadku tržeb ze vstupného, které pokrývají až třetinu našich nákladů,“ upřesnil Bělor.

Tradiční zahajovací skladbu festivalu, Smetanovu Mou vlast, zahraje 12. května český soubor Collegium 1704 s dirigentem Václavem Luksem. Původně ohlášení interpreti Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin a dirigent Vladimir Jurowski svou účast odvolali, protože v Německu aktuálně platná nařízení upravující působení orchestrů jim neumožní dílo nazkoušet.

Držitelé vstupenek budou v předstihu informováni, zda se daný koncert uskuteční za přítomnosti obecenstva v sále. Festival garantuje, že vstupné za neuskutečněné koncerty, stejně tak i za vstupenky, které nebude možné využít v důsledku omezené kapacity sálů či jejich úplného uzavření, bude refundováno v plné výši.

Více informací na: https://festival.cz/

 

Pražské jaro