Opatření platná do 3. listopadu 2020 zakazují mj. sportovní, kulturní a další volnočasové akce, omezují činnost úřadů, týkají se škol, restaurací i shromažďování osob. 

Podle těchto krizových opatření není tedy možné pořádat hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení. 

Usnesení vlády ČR jsou k dispozici na stránkách www.vlada.cz.