Mimořádná opatření mimo jiné zakazují pořádání koncertů, divadelních, filmových a dalších uměleckých představení s přítomností diváků.

Usnesení vlády ČR jsou k dispozici na stránkách www.vlada.cz.