V bazilice sv. Jakuba na Starém Městě se v ohromujícím chrámovém interiéru snoubí štíhlé tvary gotiky s překypující barokní výzdobou. Můžete zde usednout do kostelní lavice a nechat na sebe působit jedinečnou atmosféru.

Nejlepší ale je zažít chrám sv. Jakuba naplněný hudbou a poslechnout si největší a nejslavnější varhany v Praze. Nyní přichází ta nejlepší příležitost.

Svatojakubské varhany

Však hlavním lákadlem účasti varhaníků na festivalu je právě samotný nástroj. Každý interpret touží zahrát si na velké varhany, které mu umožní prezentovat větší a závažnější díla světové varhanní tvorby.

Varhany v bazilice sv. Jakuba postavil v roce 1705 mistr Abraham Stark z Lokte. Byly unikátní již ve své době, a dodnes je obdivují návštěvníci z celého světa. Jsou se svými 8277 znějícími píšťalami největšími v České republice. Jejich zvukové spektrum lze přirovnat k velkému symfonickému orchestru s více než 90 hudebníky.

Osm recitálů festivalu

Každý koncert festivalu je neopakovatelným vystoupením interpreta a svatojakubských varhan. „Během let zaznělo v bazilice mnoho krásných děl. Samozřejmě to byla především díla kmenového repertoáru, ale vedle toho i řada skladeb zcela neznámých, které si interpreti sami vybrali jako prezentaci kultury své země,“ sdělila k festivalu jeho ředitelka Irena Chřibková.

Hudební přehlídku zahájí 6. srpna koncert s názvem Hvězdná Paříž v podání francouzského varhaníka Davida Cassana. Předvede díla francouzských skladatelů Césara Francka, Louise Vierna, Jehana Alaina a jubilanta Bacha.

Řadu osmi recitálů uzavře 24. září koncert k poctě Otomara Kvěcha a bude patřit Ireně Chřibkové, která působí v bazilice sv. Jakuba v Praze jako titulární varhanice a ředitelka kůru. Na závěrečné skladbě i celého festivalu se bude podílet Kühnův smíšený sbor, tenorista Jaroslav Březina a harfenice Lydie Härtelová. Během každého koncertu se také uskuteční videoprojekce, díky které bude možné sledovat varhaníka při jeho hře.

Několik výročí

Přehlídka recitálů připomene také několik letošních významných výročí. Je to 15 let od úmrtí dlouholetého svatojakubského varhaníka a skladatele Jiřího Ropka, nedožité 70. narozeniny skladatele Otomara Kvěcha, 85. narozeniny skladatele Jiřího Temla a 335 let od narození a 270 let od úmrtí Johanna Sebastian Bacha.

Festival se koná za finanční podpory hlavního města Prahy, pod záštitou Apoštolského nuncia arcibiskupa Mons. Charlese Daniela Balva a radní hl. m. Prahy Hany Třeštíkové.