Tradici uvedení Dvořákových Slovanských tanců udržuje Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK už dlouhá léta. Již potřetí to bude pod taktovkou šéfdirigenta Tomáše Braunera.

„Tato tradice nám umožňuje rozjímat nad uplynulým rokem i tím nově příchozím. Jak jinak vkročit (nebo chcete-li vtančit) do roku 2023 než se Slovanskými tanci Antonína Dvořáka a naplnit tak rčení „jak na Nový rok, tak po celý rok“ tím nejušlechtilejším způsobem – hudbou. Novoroční předsevzetí s FOK se vždy vyplní,“ zve na koncert dramaturg FOK Martin Rudovský.

  • Více informací i vstupenky najdete na  fok.cz.