Originální večery v rozmanitých prostorech, ve světových i českých premiérách a časem prověřenými skladbami přináší Orchestr Berg již od roku 1995. Své hudební projekty kombinuje s divadlem, tancem, filmem, výtvarným uměním. Na konec září připravil orchestr pro své posluchače další zajímavý večer.

Vypravěči / Narrators

Nový koncert Vypravěči bude tentokrát hostit Divadlo Archa, známá multifunkční scéna pro současné scénické umění. Nachystejte se na emocemi nabitou koláž hlasů a zvuků.

„Řeč jako hudba, hudba inspirovaná lidskou řečí a texty – v případě skladatele Michala Nejtka poezií Raymonda Carvera, románem Žárlivost v hudbě skladatele a divadelníka Heinera Goebbelse, francouzského skladatele Francka Bedrossiana inspirovaly Baudelairovy Iluminace. Brigitta Muntendorf si zase hraje s texty Jamese Joyce,“ popisují koncert interpreti.

Dirigent Petr Vrábel

Stálý a neocenitelný přínos přináší Orchestru Berg slovenský dirigent Petr Vrábel, který žije a pracuje v Praze. Svoji koncertní kariéru zahájil již jako student Akademie múzických umění, spolupracoval s řadou komorních a symfonických orchestrů a Kühnovým dětským sborem.

Díky němu je dnes Orchestr Berg oceňován jako jedinečný interpret hudby 20. století a hudby soudobé. Je totiž jejím neúnavným a originálním propagátorem. Aktivně spolupracuje s českou skladatelskou špičkou a prostřednictvím nejrůznějších projektů vytváří inspirativní tvůrčí prostor pro vynikající umělce mladé generace.

Přestože se zaměřuje na hudbu novou, koncerty doplňuje i hudbou starších období, takže se v této souvislosti zabývá i dobovou interpretací.