To, co slyšíte vždy v poledne každou první středu v měsíci, je zkouška sirén. Jde jen o ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování a informování obyvatelstva, který by byl zapotřebí v případě požáru, přírodních nebo průmyslových katastrof, v době války a podobně. Zkouška se od reálného vyhlášení nebezpečí liší tím, že je vysílán zkušební nepřerušovaný tón (skutečná varování jsou vyhlašována tónem kolísavým).

Sirény a hudba 

Mladý pražský orchestr Berg ve spolupráci s Českým rozhlasem Vltava přišel se sérií minikoncertů Hudba ke zkoušce sirén, které se konají na různých místech a zahrnují skladby soudobých českých skladatelů.

Nová díla pro projekt vytvořily téměř dvě desítky českých skladatelů, každý koncert se koná na jiném místě a vysílá ho živě stanice Vltava. Spojuje je to, že jde o premiéry – a také délka trvání, vždy jen lehce přesahující znění sirén. Orchestr Berg tak chce vytvářet nové zážitky s novou hudbou a podporovat české skladatele.

Současná hudba progresivně

Berg je špičkové mladé těleso, které vzniklo v roce 1995. Soustavně uvádí divácky atraktivní a inovátorské projekty a soustředí se především na současnou hudbu a hudbu 20. století. Tu kombinuje například s divadlem, filmem, baletem, pantomimou, videoartem, výtvarným uměním apod., vystupuje často mimo tradiční sály.

V současné době má orchestr na svém kontě již desítky světových premiér, ale také mnoho českých premiér vynikajících světových autorů. Ke koncertní činnosti tělesa patří vystoupení na mezinárodních festivalech a významných domácích pódiích. Spolupracuje s baletem Národního divadla (představení Zlatovláska a Ibbur).

Skladatel a akordeonista

Na již šestém koncertu z cyklu ke zkoušce sirén zazní původní hudba Jiřího Lukeše - skladatele a akordeonisty, absolventa skladby na Pražské konzervatoře. Lukeš v roce 2014 ukončil studium skladby na HAMU v kompoziční třídě Ivany Loudové. Jeho skladby zazněly na koncertech a festivalech v ČR, Slovensku, Itálii, Slovinsku, Chorvatsku, Číně, Srbsku a Ukrajině.