Zelenka Festival začal svou historii již v roce 2014. Od té doby každý rok objevným programem a s vynikajícími domácími i zahraničními interprety připomíná dílo velikána barokní hudby a jeho mimořádný podíl na evropské hudební scéně.

Letos nabídne pozoruhodný výběr tvorby z různých etap jeho života. „Zazní hudba komponovaná během Zelenkova pobytu ve Vídni, díla napsaná na pražskou šlechtickou objednávku i mše věnovaná manželce saského panovníka. I tentokrát bude jeden z koncertů věnován pokladům ze Zelenkovy unikátní sbírky světské hudby jeho současníků,“ uvedl dirigent Adam Viktora.

Český Bach

Český skladatel Jan Dismas Zelenka složil velkou část své tvorby v Drážďanech, ale i pro Prahu zkomponoval řadu děl.

Rodák z Louňovic pod Blaníkem disponoval kompozičním mistrovstvím i neobyčejnou invencí a vytvořil originální a nenapodobitelný styl. Ne nadarmo se mu někdy přezdívá „český Bach.“ A vůbec není divu, že jeho hudba udivuje i po více než 250 letech. Dokonce i pro člověka 21. století je velmi nekonvenční.

"Po Zelenkovi stále více dychtí publikum jak české, tak německé. Lidé vnímají sílu jeho hudby napříč národy," řekla v jednom rozhovoru pěvkyně Gabriela Eibenova. Její krásný hlas můžete mimo jiné obdivovat při úvodním i závěrečném festivalovém večeru.

Ensemble Inégal

Pořadatelem festivalu je český hudební soubor Ensemble Inégal v čele s dirigentem Adamem Viktorou. Každoročně uvádí Zelenkovy skladby v novodobých premiérách v rámci svého koncertního cyklu České hudební baroko – objevy a překvapení. Šíří Zelenkovu hudbu na významných hudebních festivalech v Čechách, Velké Británii, Německu, Francii, Belgii, Lucembursku, Nizozemí, Španělsku, Lotyšsku, Rakousku a na dalších místech.

Setkání s umělci

Před každým koncertem se návštěvníci mohou těšit na úvodní krátké besedy s umělci nebo muzikology k danému programu večera na Malé Straně ve Velkopřevorském paláci v Kočárovně. Besedy budou začínat vždy v 18:45 hodin a jsou pro zájemce zdarma.