Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy v Praze je předním českým neprofesionálním sborovým tělesem složeným především ze studentů, absolventů a zaměstnanců Univerzity Karlovy a ostatních pražských vysokých škol. Vznikl již v roce 1948 a je tak vůbec nejstarším českým akademickým sborem. Vedle pravidelné koncertní činnosti v Praze a v jiných místech České republiky sbor vystupuje často i v zahraničí. Od září 1999 je hlavním sbormistrem a uměleckým vedoucím Jakub Zicha, absolvent Pražské konzervatoře v oboru viola a dirigování.

Na slavnostní koncert přizval soubor ke spolupráci dva další sbory, se kterými společně za řadu dekád své činnosti vystupoval již mnohokrát. Prvním hostujícím sborem je Pražský smíšený sbor (PSS) pod vedením Jiřího Petrdlíka, který VUS UK posílí při provedení výběru z Liturgie svatého Jana Zlatoústého Sergeje Rachmaninova, jehož dvojité výročí připadá na letošní rok.

V další části koncertu vystřídá PSS Collegium Technicum z východoslovenských Košic, připojí se sólisté Zuzana Koś Kopřivová, Jakub Hliněnský a Ondřej Benk, a pod taktovkou Jakuba Zichy zazní slavná Orffova kantáta Carmina Burana.

  • 9. června 2023 v 19:30 hodin
  • Betlémská kaple, Betlémské náměstí 255/4, Praha 1 – Staré Město
  • Vstupné 250 Kč (lze objednat na e-mailu: vus@vus-uk.cz)
Další informace na stránkách Univerzity Karlovy.