Návštěvníci budou mít možnost na Den židovských památek navštívit hřbitovy a synagogy, které jinak nejsou volně přístupné, nebo prošly v posledních letech nákladnou rekonstrukcí.

Památky v Praze

Z památek Pražského židovského města je součástí projektu Jeruzalémská synagoga, na jejímž balkoně jsou k vidění dvě stálé expozice, které se podrobně zabývají péčí o židovské památky.

Ačkoliv je Den židovských památek zaměřen především na regionální památky, v Praze budou moci návštěvníci zdarma navštívit Jeruzalémskou synagogu, kde jsou umístěny expozice dokumentující obnovu židovských hřbitovů a synagog po roce 1990,“ uvedl Pavel Veselý, hlavní koordinátor akce.

Zároveň dodal, že Den židovských památek letos připadá na svátek Tiš'a be-av, při kterém si Židé připomínají zničení jeruzalémského chrámu. „A je tak symbolické, že právě v tento den návštěvníci uvidí, jak bohaté kulturní dědictví židovské památky představují a jaké jsou snahy o jeho záchranu,“ podotkl Pavel Veselý.

Zničené památky

Většina židovských obcí na našem území zanikla kvůli holocaustu a v důsledku poválečných emigračních vln. Během druhé světové války nacisté vypálili a zničili na 70 synagog. A dalších 105 jich bylo zbořeno za komunismu. Opuštěné synagogy a hřbitovy tak jen chátraly.

Teprve po roce 1989 bylo možno poprvé přikročit k záchraně zbylých památek. Dodnes se dochovalo kolem 200 synagog a 370 židovských hřbitovů.

Informace v aplikaci

V rámci Dne židovských památek teď máte možnost si synagogy či hřbitovy prohlédnout po celé republice zcela zdarma. Zorientovat se vám pomůže mobilní aplikace. Židovská obec v Praze ji zprovoznila pro mobilní telefony se systémem Android a iOS - usnadní vám najít podrobné informace o všech zapojených objektech a mapu jejich umístění.