Klub Za starou Prahu vznikl už v roce 1900 jako sdružení milovníků staré Prahy, kteří se rozhodli aktivně hájit její historické architektonické a urbanistické kvality proti všem stavebním záměrům narušujícím neopakovatelný půvab, vzhled a osobitost metropole.

Duchovním otcem myšlenky byl Vilém Mrštík a i v čele Klubu se seskupili od samého počátku výrazné osobnosti pražské inteligence - architekti, umělci, umělečtí teoretici a historici. S Klubem spolupracovali například malíři Karel Klusáček, Jan Konůpek, Zdenka Braunerová, Jan Zrzavý byl v mládí dokonce krátkou dobu placeným klubovním sekretářem.

Klub s dlouhou historií funguje stále

Dnes členové Klubu bedlivě sledují rodící se stavební záměry v centru města a četné projekty na dostavby proluk, zpracovávají k nim svá stanoviska a komunikují v tomto duchu s kompetentními památkovými a správními orgány i médii. Klub sídlí v románské Juditině věži (na malostranské straně Karlova mostu), jeho základnu tvoří zhruba 1200 členů.

Přednáška o ženách české historie

Pro ně – a nejen pro ně - Klub pořádá pravidelné vzdělávací přednášky, jako je ta, která se uskuteční 5. března. Je věnována ženám významných mužů. A tak bude nejen o manželkách československých prezidentů, ale i o těch, které jim stály blízko - například dcerách - a také o ženách předsedů vlád.