Cyklus Slovo, tradice a kontext je věnovaný různým fenoménům tradiční a současné slovesnosti a koná se každý první čtvrtek v měsíci. 6. února v Musaionu v zahradě Kinských vystoupí etnolog a balkanista Jaroslav Otčenášek. Seznámí návštěvníky se svým dlouholetým projektem, jehož cílem je zpřístupnit a publikovat v podstatě celý dochovaný fond lidových pohádek a humorek (což je lidová povídka, skládající se z více motivů, která vystihuje komické až groteskní jevy) z českých zemí včetně příběhů českých Němců a Romů.

Zatím dva díly

Edice textů, která se snaží splatit dlouhodobý dluh české folkloristiky, začala s odborným komentářem knižně vycházet v roce 2019 v nakladatelství Vyšehrad. Zatím byly vydány dva svazky, první je věnován tzv. zvířecí pohádce, druhý se zabývá kouzelnými pohádkami.

Jednotlivé motivy jsou přehledně členěny podle mezinárodní standardizace, pohádky jsou doplněny komentáři, které mimo jiné ukazují tematické vazby napříč evropskými kulturami.

Přednášku okoření četba

Následovat mají díly s pohádkami legendárními, novelistickými a žertovnými. Za edicí stojí právě Jaroslav Otčenášek z Oddělení historické etnologie Etnologického ústavu AV ČR. Svou přednášku v Národopisném muzeu etnolog doplní čtením ukázek vybraných pohádek.