Balet Giselle vznikl v období vrcholného romantismu, premiéru měl v červnu roku 1841 v Pařížské opeře. Čím oslovil tanečnici Šárku Holečkovou ve 21. století?

„Víly jako oběti nešťastné lásky, které vyjadřují svou převahu nad zlem zrady. Čistá venkovská dívka Giselle, která je svým milým, princem Albertem, zrazena, ale zachrání život viníka zrady, která vede k nutnosti nést zodpovědnost za to, co způsobil. Tímto, stejně jako myšlenkou, že zmařená krása 'hozená do tmy', je krásou svítící ve tmě,“ říká tanečnice, představitelka role Giselle.

Divák v hledišti se může vcítit do jejich příběhu a prožít s nimi řešení, symbolickou smrt, která je zároveň začátkem nového života.

Choreografie představení vychází z původní představy autorů (Jean Coralli a Jules Perrot), balet je mírně zkrácený a tančí pouze osm tanečníků a tanečnic. Partnerem Šárky Holečkové je jako princ Albert Andrzej Janczura.

Soubor byl dříve složen z amatérských tanečníků a tančil pouze charitativně, především pro potěšení seniorů. Dnes jsou již všichni profesionály, jsou absolventy Taneční konzervatoře, někteří tančí v oblastních divadlech, někdo dokonce i v ND.

Případný zisk z tohoto představení bude použit na nezisková představení v domovech seniorů.

Přijďte, podpoříte dobrou věc. Více informací na stránkách Giselle