Městská knihovna v Praze jde s dobou a nabízí svým návštěvníkům velmi aktuální a zajímavá témata. A jedním z nich je právě téma udržitelnosti.

Recyklace v dnešním světě už zkrátka nestačí. Na řadu přicházejí další a další způsoby, jak lépe hospodařit a přispět svým dílem k ochraně naší země. A Městská knihovna o tom chce informovat.

Nejen o životě bez obalu

Jedna z chystaných přednášek je na téma, jak se dá skutečně předcházet vzniku odpadu. Vaše domácnost může být téměř „zero waste“. Více se o tom dozvíte v Ústřední knihovně 12. listopadu od manželů Petrovičových.

A jak to u nich samotných začalo? Šárka chtěla od manžela čas od času alespoň pomoc v domácnosti tím, že vynese odpadky. Honza však na koš stále zapomínal, a tak Šárka musela kromě těch 101 věcí myslet i na tuhle.

Stále si lámali hlavu tím, jak nechodit s košem tak často. Až je to jednou napadlo... Co kdyby zkusili kupovat výrobky tak, aby redukovali množství odpadu, které si domu z nákupu přinesou? A co vy? Jste na tom podobně?

Cesty ke sdílení (nejen) jídla

Chcete jíst zdravě a neradi plýtváte? K takovému společnému cíli může vést mnoho cest. Sdílet je můžete v rámci komunity, využívat lokální zdroje, chovat se zodpovědně k přírodě a co nejméně plýtvat hmotným i nehmotným.

Přírodní bohatství se dá využívat i v podobě volně rostoucích ovocných stromů, keřů či bylinek. Nebo můžete směňovat mezi sebou nejrůznější výrobky či služby. To vše a ještě mnohem více představí zástupci několika iniciativ na přednášce v Klubovně Ústřední knihovny 27. listopadu.

Naučte se redukovat, využívat a šetřit!