Expozice Městské knihovny se na 8. ročníku veletrhu zaměří na faksimile středověkých rukopisů a starých tisků. Co tedy návštěvníkům nabídne? Kopie nejcennějších českých knih z let 1340 – 1544, jako je třeba Jenský kodex, Vyšehradský kodex, Velislavova bible…

Vyšehradský kodex

Například Vyšehradský kodex je považován za nejvýznamnější a nejcennější rukopis v Čechách. Často se také můžete setkat s označením Korunovační kodex, to proto, že byl pravděpodobně vytvořen při příležitosti korunovace prvního českého krále Vratislava II. v roce 1085.

Kdo knihu napsal, se dodnes přesně neví. Většina textu je však dílem jednoho písaře. Od roku 2005 je tento kodex národní kulturní památkou.

Mathiolliho herbář

Knihaři vám ukáží také Mathiolliho herbář. Jde o jednu z nejvýznamnějších botanických knih 16. století. Sepsal ji italský lékař a botanik Pietro Andrea Matthioli a minimálně až do 18. století měla široké využití. V měšťanských domácnostech byl herbář používán jako praktická příručka nejen k léčení, ale i k vaření. Dokonce byl čten jako beletrie, protože jeho součástí jsou i popisy exotických rostlin a stromů.

Kutnohorská bible

A už jste někdy viděli Kutnohorskou bibli? Tu si také v Letňanech budete moci prohlédnout. I Kutnohorská bible, která se datuje k roku 1489, je velkou vzácností. Jde totiž o jednu z prvních tištěných knih, psaných v češtině, na území Koruny české.

Vznikla patrně jako důsledek soupeření Kutné Hory s Prahou. O rok dříve totiž v hlavním městě vyšla bible pražská, a tak kutnohorští patricijové ve snaze Prahu dohnat si objednali vytištění bible i v Kutné Hoře.

Ukázka restaurování

V sobotu 15. února se na stánku Městské knihovny můžete seznámit s technikou restaurování dobového tisku. A nejen to, vyspravování nedostatků na poškozených knihách si návštěvníci budou moci i sami vyzkoušet. Půjde o techniku spravování listů pomocí vrstvení japonského papíru. Tenký transparentní japonský papír se používá pro lokální spravování trhlin a přehybů nebo pro celoplošné zpevňování. Chybějící místa se pak doplňují záplatami ze silnějšího japonského papíru nebo z dolitého tónovaného papíru.

A to není vše, součástí ukázky spravování dobového tisku bude i šití knižního bloku. K tomu všemu vám odborníci přiblíží základní techniky konzervace a restaurování a popovídají si s vámi o specifikách péče o knihy, které poškodila povodeň.