Ve studovně pragensií jsou dokumenty o Praze – o její historii a politickém, kulturním i společenském životě, o pražských památkách, čtvrtích nebo přírodě, o technických stavbách a dopravě i o mnohém dalším, co se Prahy týká.

Knihy, příležitostné regionální tisky, noviny, časopisy, plány i obálky s výstřižky z tisku jsou zde půjčovány ke studiu na místě všem zájemcům i bez čtenářského průkazu.

Historická a vzácná pragensia byla zdigitalizována a zpřístupněna v digitální knihovně, plány a mapy jsou uloženy ve Virtuální mapové sbírce a „Velkou“ Prahu konce třicátých let je možné si prohlédnout na Orientačním plánu Prahy z roku 1938, k jehož 42 listům knihovna sestavila rejstříky ulic i zakreslených objektů.

Z nových přírůstků v pragensiích:

■ Každý ji zná, tak bude maskovaná

Antologie, inspirovaná prostředím Prahy v prvních dekádách jedenadvacátého století, přináší poezii, která čerpá spíše z jednotlivých městských částí a skrytých zákoutí než z tradičního, básníky často opěvovaného "magického" historického centra.

■ Putování po pražských nádražích

Kniha mapuje historii železničních stanic a zastávek na území Prahy s bohatým obrazovým doprovodem se současnými i dobovými snímky nádražních budov, vybavení, ale třeba i starých jízdenek.

■ 1918 Žižkov

Publikace byla vydána ke stejnojmenné výstavě. Mapuje prvorepublikové reálie svérázné pražské čtvrti, proměny v čase i způsob života obyvatel.

■ Město a voda

O pohybu vody ve volné přírodě a na příkladu Prahy i ve městech pojednává popularizační publikace Město a voda. Přibližuje téma klimatických změn, mikroklimatu, městské půdy aj. a následně opatření ve vodním hospodářství.